မန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရန္ ျမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးက ႏိုင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့

မန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရန္ ျမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးက ႏိုင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့
December 4, 2017 Asian Fame

7:37 pm
မန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရန္ ျမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးက ႏိုင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၄

ကိုးလ္ကတၱားျမိဳ႔၌ က်င္းပခဲ့သည့္ Horasis Asia Meeting သို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္တို႔က ထိုသို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကိုးလ္ကတၱားျမိဳ႔၌ က်င္းပခဲ့ေသာ Horasis Asia Meeting ကို အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္ႏွင့္ အိႏၵိယကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း(ICC)တို႔မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံေပါင္း၆၅ ႏိုင္ငံမွ ဦးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၃၅၀ ေက်ာ္တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

24296339_1622727081104584_8936457100023997482_n

ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က မႏၱေလးတိုင္း၏ တည္ေနရာ အခ်က္အျခာက်မႈ၊ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးတည္ျမဲမႈ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ခုိင္မာေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တူညီမႈမ်ားကို အဓိကထား၍ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က မႏၱေလးေဒသသည္ ပဲမ်ဳိးစုံ၊ သစ္သီး၀လံႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔၏ ဆုံမွတ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအၾကီးဆုံးျဖစ္ျပီး လူဦးေရ ၆သန္းေက်ာ္ရွိကာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ေနရာေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အာနႏၵာဘုရားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ အိႏၵယႏိုင္ငံမွ ရည္မွန္းထားသည့္ အခ်က္တို႔ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတို႔ ပါ၀င္ၾကရန္ဖိတ္ေခၚခဲ့ကာ အိႏၵိယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ နာရန္ဒရာ မိုဒီ၏ Look East ေပၚလစီကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ အဖြဲ႔ကလည္း အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ားအား အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာက္မီးေသြး ေပါႂကြယ္ဝမႈေၾကာင့္ စြမ္းအင္က႑၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္စပ္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အထူး သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

လူဦးေရ ၅ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ရွိသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးသည္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္ဝသည့္အျပင္ သစ္ေတာဧက ၉ သန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက ၅ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း ဧကေပါင္း ၄ သန္းေက်ာ္အားလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း၊ အထက္ျမန္မာျပည္၏ စပါးက်ီ ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း ထပ္ေဆာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းသည္ ကိုးလ္ကတၱား ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေရမိုင္ေပါင္း ၄၂၀ ခန္႔သာ ကြာေ၀းသည့္အတြက္ အဆိုပါ ဆိပ္ကမ္းအား ျပည့္စုံစြာအဆင့္ျမွင့္တင္ေပးပါက ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ကုန္က်ေငြမ်ား ပိုမိုေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဆီယံေဒသအတြင္း အလားအလာရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအား စူးစမ္း ရွာေဖြႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ အဆိုပါ Horasis Asia Meeting သို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ျမင့္ႏိုင္တို႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစမည့္ နည္းပညာမ်ား အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ ဖြြံ႔ၿဖိဳးမႈအေပၚ ပိုမိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၾကေသးသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ထိပ္တန္း လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕လည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကျပီး၊ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ထဲတြင္ Sandanila Investments ၏ Managing Partner ေဒၚသီရိသက္မြန္၊ မဇၩိမ မီဒီယာဂ႐ု၏ Editor-In-Chief ႏွင့္ Managing Director ဦးစိုးျမင့္၊ Information Matrix ၏ Managing Director ျဖစ္သူ ဦးေသာင္းစုၿငိမ္း၊ Parami Energy ၏ Chief Executive Officer ဦးျပည့္ဝထြန္း၊ Mango Group ၏ Founder ႏွင့္ Co-founder ျဖစ္သူ ေဒၚေအးႏွင္းေဆြ(Rose Swe)၊ Myanmar Innovative Life Sciences ၏ Chief Executive Officer ဦးေက်ာ္ထက္သူႏွင့္ Maximax Solution ၏ Chief Executive Officer ဦးသန္းေအာင္တို႔ ပါ၀င္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ်ားကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၾကျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ နီးစပ္ၾကသည့္အျပင္ ကမၻာ့ေရွ႔ဖက္ျခမ္းေဒသမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နည္းဗ်ဴဟာအရ အခ်က္အျခာက်သည့္ ဂိတ္ေပါက္တစ္ခုအျဖစ္တည္ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကို မလြဲမေသြဆြဲေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

PN

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*