ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းပိတ္ဆို ့တဲ့အတြက္ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ ့နယ္အတြင္းက လမ္း(၁၅)လမ္းကို တစ္လမ္းေမာင္းသတ္မွတ္သြားဖို ့စီစဥ္ေန

ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းပိတ္ဆို ့တဲ့အတြက္ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ ့နယ္အတြင္းက လမ္း(၁၅)လမ္းကို တစ္လမ္းေမာင္းသတ္မွတ္သြားဖို ့စီစဥ္ေန
December 1, 2017 Asian Fame

4:55 pm
ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းပိတ္ဆို ့တဲ့အတြက္ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ ့နယ္အတြင္းက လမ္း(၁၅)လမ္းကို တစ္လမ္းေမာင္းသတ္မွတ္သြားဖို ့စီစဥ္ေန

1

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁

ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းပိတ္ဆို ့လို ့ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ ့နယ္အတြင္းမွ လမ္း(၁၅)လမ္းကို တစ္လမ္းေမာင္းစနစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမွတ္သြားဖို ့စီစဥ္ေနတယ္လုိ ့လို ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ကေျပာပါတယ္။ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့အထက္ပုဇြန္ေတာင္
လမ္း၊၅၃လမ္း၊၅၄လမ္း၊၅၅လမ္း၊၅၆လမ္း၊ဇီဇ၀ါလမ္း၊ေဒါနလမ္း၊ယုဇနလမ္း၊၀တ္ေက်ာင္းလမ္း၊ေျမာင္းၾကီးလမ္း၊ဦးေရႊဂြန္းလမ္း၊၄၉လမ္း၊လမ္း၅၀၊၅၁လမ္းနဲ ့၅၂ လမ္းတို ့ကို တစ္လမ္းေမာင္းစနစ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သြားမွာျဖစ္ျပီးေတာ့ တုိင္းအစိုးရအဖြဲ ့ရဲ့အစည္း
အေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ရရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းတံတား)မွ လိုအပ္တဲ့ ေဆးေရးအမွတ္အသားမ်ား လမ္းၫႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူေပးသြားမယ္လို ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့၊လွ်ပ္စစ္ စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္း
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ကေျပာပါတယ္။

”ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ေတြ ့ရွိခ်က္ေတြအရ ေဖာ္ျပပါလမ္းေတြကို ႏွစ္လမ္းေမာင္းေတြကို တစ္လမ္းေမာင္းစနစ္ကိုေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္တာက လက္ရွိယာဥ္သြားလာရတာ ၾကပ္တည္းမႈကို ေျဖေလ်ာ့ႏုိင္ဖို ့အတြက္နဲ ့ပိုမိုၾကပ္တည္းလာမႈေတြအေပၚမူတည္ျပီးျပဳျပင္သင့္တာ
ေတြကို ျပဳျပင္သြားဖို ့အစီအစဥ္ရွိပါတယ္” လို ့သူမကေျပာပါတယ္။

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ”ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ နွစ္လမ္းေမာင္းလမ္းမ်ား အား တစ္လမ္းေမာင္းစနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ/မရိွ၊ ရိွပါက မည္သည့္အခိ်န္ကာလတြင္ေဆာင္
ရြက္ေပးမည္၊ မရိွပါက အဘယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို သိရိွလိုပါေၾကာင္း” မေန ့က (နုိ၀င္ဘာလ ၃၀ရက္) ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ တုိင္းအစိုးရအဖြဲ ့က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္မ်ားမွ လူထုမ်ားနဲ ့ေတြ ့ဆံုပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရာမွာ ယခုလိုသတ္မွတ္ေပးဖို ့ျပည္သူမ်ားက တင္ျပျခင္းျဖစ္တယ္လို ့သူကေျပာပါတယ္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က အမွတ္(၃၂) ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မွဴး ယာဥ္စည္းကမ္းရံုးအဖြဲ႕၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းတံတား)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊အမွတ္ (၂/၇/၈/၉/၁၀) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနဲ ့ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

ကြင္းဆင္းၾကည့္ရွဳ ့ခဲ့ရာမွာ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ ့နယ္အတြင္းမွေရေက်ာ္လမ္းမႀကီးကို အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းသို႕ တစ္လမ္းေမာင္း ၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ (၅၃)လမ္းႏွင့္ (၅၄)လမ္းကို အေနာ္ရထာလမ္းမွ အဝင္ တစ္လမ္းေမာင္း၊ (၅၅)လမ္းနဲ ့ (၅၆)လမ္းကိုဗႏၶဳလလမ္းမွ အ၀င္တစ္လမ္းေမာင္း၊ အမွတ္(၉) ရပ္ကြက္ ဇီဇဝါလမ္း၊ ေဒါနလမ္း၊ ယုဇနလမ္းတို ့ကို ေရေက်ာ္လမ္းမႀကီးမွ အဝင္တစ္လမ္းေမာင္း၊ဝတ္ေက်ာင္းလမ္းကို ေရေက်ာ္လမ္းမႀကီးသို႕ အထြက္တစ္လမ္းေမာင္း၊ ေျမာင္းႀကီးလမ္းကို ဝဲ/ယာ တစ္လမ္းေမာင္း၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္မွာ ေရႊဘုန္းပြင့္ဘုရားေရွ႕ဦးေရႊဂြန္းလမ္းကို ေရေက်ာ္လမ္းမႀကီးမွ အ၀င္တစ္လမ္းေမာင္း၊ အမွတ္ (၁၀)ရပ္ကြက္ရွိ (၄၉)လမ္းနဲ ့လမ္း(၅၀) ကိုအေနာ္ရထားလမ္းမွ အဝင္တစ္လမ္းေမာင္း၊(၅၁)လမ္းနဲ ့ (၅၂)လမ္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမွ အဝင္တစ္လမ္းေမာင္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သြားဖို ့သတ္မွတ္ခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*