ရန္ကုန္တုိင္းအတြက္သံုးစြဲဖို ့၄၇ ဘီလီယံ ျပည္ေထာင္စုကို ထပ္တိုးေတာင္းခံမႈ ျပည္ေထာင္စုမွ ၄၁ ဘီလီယံခ်ထားခြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္တုိင္းအတြက္သံုးစြဲဖို ့၄၇ ဘီလီယံ ျပည္ေထာင္စုကို ထပ္တိုးေတာင္းခံမႈ ျပည္ေထာင္စုမွ ၄၁ ဘီလီယံခ်ထားခြင့္ျပဳ
November 30, 2017 Asian Fame

3:54 pm
ရန္ကုန္တုိင္းအတြက္သံုးစြဲဖို ့၄၇ ဘီလီယံ ျပည္ေထာင္စုကို ထပ္တိုးေတာင္းခံမႈ ျပည္ေထာင္စုမွ ၄၁ ဘီလီယံခ်ထားခြင့္ျပဳ

1ရန္ကုန္ ၊ နုိ၀င္ဘာ ၃၀

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြက္ သံုးစြဲရန္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ၄၇ ဘီလီယံကို ျပည္ေထာင္စုထံ ေတာင္းခံခဲ့ရာမွာ ျပည္ေထာင္စုမွ ၄၁ ဘီလီယံကိုခ်ထားခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ယင္းခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲ့ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းကို
ဒီကေန ့ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါျဖည့္စြက္အသံုးျပဳမယ့္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက အတည္ျပဳေပးပါရန္
လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ယင္းတင္သြင္းခဲ့တဲ့ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္ ့ကြက္သူမရွိ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးရဲ့ေထာက္ခံမႈနဲ ့အတည္ျပဳခဲ့တာပါ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြက္ ၄၇ ဒသမ၆ ဘီလီယံ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳဖို ့ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကိုတင္ျပေတာင္းခံခဲ့ရာမွာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က ၆ ဒသမ ၁၅ ဘီလီယံကိုေလ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ျပီး ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္ ။

လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ သံုးစြဲဖို ့ေတာင္းခံေငြထဲက ေလ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္လိုက္တာလို ့လႊတ္ေတာ္မွသိရပါတယ္။ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးဟာ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာနွစ္အတြက္ မူလက ျပည္ေထာင္စုမွ လ်ာထားခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ရသံုးမွန္းေခ် ၄၂၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ယခု ထပ္တုိးခ်ေပးလိုက္တဲ့ ဘ႑ာေငြနဲ ့ဆုိရင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးဟာ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ၄၆၅ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ စုစုေပါင္းသံုးစြဲသြားမွာပါ။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဟာ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ေနာက္ထက္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒအရ ယခုေတာင္းခံခဲ့တဲ့ ဥပေဒအၾကမ္းကို စိစစ္ျပီး ယခုလ ၁၇ ရက္ေန ့ကတည္းကတည္ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယင္းအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ေနာက္ထပ္
ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒဟာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးစာျဖစ္လို ့တုိင္းေဒသၾကီးအလိုက္ ယခုျပန္လည္အတည္ျပဳတာျဖစ္တယ္လို ့ဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာပါတယ္။ယခုဥပေဒၾကမ္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ
တို ့ကလည္း သံုးသပ္ခဲ့ကာ အေျခခံဥပေဒနဲ ့အညီ၊တုိင္းေဒသၾကီးလ႔ႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ့ဥပေဒနဲ ့အညီေရးဆြဲထားတာမို ့အတည္ျပဳျပဌာန္းသင့္တယ္လို ့လည္းဆိုထားၾကပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*