တိုင္းျပည္သယံဇာနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးအဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ

တိုင္းျပည္သယံဇာနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးအဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ
November 23, 2017 Asian Fame

12:37 pm
တိုင္းျပည္သယံဇာနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးအဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၃

သယံဇာတတူးေဖာ္မႈပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး ၊ သယံဇာတဝင္ေငြကိုႏိုင္ငံသားေတြထံ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပေရး၊ ဒီေငြေတြ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြထဲကိုအလံုးစံု၀င္ေရာက္ေရး အဆိုကို ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ျပည္သူ႕လႊ တ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳလိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ဒဂံုမဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ခိုင္တင္းသြင္းခဲ့တဲ့ “ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွာ အႀကိဳအဖြဲ႕ဝင္(Candidate) အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ဆိုသည့္ သဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေရး၊ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕ႀကီး၏ တိုက္တြန္းခ်က္ႏွင့္အညီ သဘာ၀ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းက႑မွ ရရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဝင္ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြသို႔ အလုံးစုံ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ျပီးေနာက္ဆံုးမဲခြဲဆံုျဖတ္ အနုိင္ရ အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးက ေဆြးေႏြးရာမွာ ျမန္မာ့ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈက႑မွာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းတာ ၊ရရွိတဲ့၀င္ေငြေတြ ဟာ နုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာထဲ အလံုးစံုမေရာက္တဲ့အေၾကာင္းအရင္းေတြကို အစီရင္ခံစာေတြကိုးကားျပီး ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းကေနရရွိတဲ့ ေငြေၾကးေတြထဲမွာ ၄၅ ရာခိုင္နႈန္းပဲ နုိင္ငံ့ဘ႑ာထဲေရာက္ရွိျပီး က်န္တာေတြက other accounts ေတြထဲေရာက္ရွိသြားတယ္လို႔ ႏြားထိုးၾကီးမဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးႏိုင္ထူးေအာင္ က ေျပာပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅-၁၆ မွာ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းကေန ရရွိတဲ့ ေငြဟာ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိျပီး သံုးေငြကေတာ့ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း MOGE မွာရွိတဲ့ အေကာင့္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၾကပ္မတ္မႈအေ၀းကိုေရာက္ရွိေနတယ္လို႔ ဦးနိုင္ထူးေအာင္က ဆိုပါတယ္။

၂၀၁၃-၁၄ EITI အစီရင္ခံစာအရ ေဒၚလာ ၁.၃ ဘီလီယံ ဟာ ဒီလိုပဲ other accounts ေတြထဲကိုေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း ၊ လက္ရွိ MOGE ရဲ႕လက္ထဲမွာ ေငြေၾကး ၄.၆ ႀတြီလီယံ ေလာက္ရွိျပီးဒီ့ထက္လည္းမ်ားနုိင္ေၾကာင္း ဒီေငြေၾကးပမာဏဟာ ကတၱရာလမ္းခင္းမယ္ဆိုရင္ မိုင္ေပါင္း ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ခင္းနုိင္ျပီး စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္သိန္းေက်ာ္ေဆာက္လုပ္နုိင္ေၾကာင္း သူကထပ္ေလာင္းဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ other accounts ေတြကို စစ္ေဆးဖို႔လိုေၾကာင္းနဲ႔ အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံ ေၾကာင္း ေခ်ာက္မဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘိုႀကီး ကထပ္ေလာင္းေျပာဆိုပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး သတၱဳသယံဇာတနဲ႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန ႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာမွာ EITI ထံ တင္မယ့္ ဒုတိယအစီရင္ခံစာကိုျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ၊ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ၂၀၁၄-၁၅ ၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သယံဇာတက႑ကေနရရွိတဲ့ ၀င္ေငြေတြကိုေဖာ္ျပမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေက်ာက္စိမ္းက႑ကရရွိတဲ့ ၀င္ေငြေတြ (တြင္း၀ခြန္အပါအ၀င္) ေဖာ္ျပမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သစ္ေတာက႑နဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ပါ၀င္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ့ပုလဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ မႈ ကနဦးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူလူထုအားလံုးသိဖို႔ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပဲြေတြျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ထပ္ေလာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

ထပ္မံျပီး စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးဌာနက other accounts နဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ရွင္းလင္းရာမွာ other accounts ေတြဟာ လိုအပ္လို႔ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့အေကာင့္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဒီအေကာင့္ေတြဟာ ၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈကိုခံရေၾကာင္း ၊ ျပီးခဲ့တဲ့ ကာလက ဒီအေကာင့္ေတြကိုစီစစ္ခဲ့ျပီး ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ထားသင့္တဲ့အေကာင့္ ၆၁၀၈ ခုကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ ေငြအ၀င္အထြက္ မရွိ အသံုးမျ႔ပဳေတာ့တဲ့ အေကာင့္ ၃၀၄၅ ကို ပိတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဒီအေကာင့္ေတြဟာလည္း ၎တို႔သေဘာဆႏၵအရ ထုတ္ယူသံုးစြဲလို႔မရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အဆိုကို မွတ္တမ္းအျဖစ္သာတင္ေပးဖို႔ ၀န္ၾကီးဌာန ၂ ခုလံုးက လႊတ္ေတာ္ထံတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဆိုရွင္က သူတင္သြင္းတဲ့ အဆိုကို အတည္ျပဳေပးဖို႔ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားတဲ့အတြက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံမဲ ၃၂၅ မဲ ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၆၈ မဲ ၊ ၾကားေန ၃ မဲ နဲ႔ အဆိုဟာအနုိင္ရရွိျပီး အတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

YL

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*