ေငြစကၠဴေပၚ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုထည့္သြင္ရိုက္ႏွိပ္ျခင္းကို ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးေနခ်ိန္တြင္မေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ တင္ျပေဆြးေႏြး

ေငြစကၠဴေပၚ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုထည့္သြင္ရိုက္ႏွိပ္ျခင္းကို ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးေနခ်ိန္တြင္မေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ တင္ျပေဆြးေႏြး
November 17, 2017 Asian Fame

2:28 pm
ေငြစကၠဴေပၚ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုထည့္သြင္ရိုက္ႏွိပ္ျခင္းကို ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးေနခ်ိန္တြင္မေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ တင္ျပေဆြးေႏြး

bg moneyေနျပည္ေတာ္၊ နို၀င္ဘာ ၁၇

ေငြစကၠဴေပၚ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုထည့္သြင္း၍ အသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္ရိုက္ႏွိပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးေနခ်ိန္တြင္မေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ေသခ်ာစြာစဥ္းစားသုံးသပ္ျပီးမွာသာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ယေန႔ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၇ရက္ ၁၀ လပိုင္းက ျမိဳင္ မဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ခင္ဝင္း တင္သြင္းေသာ “ေရွ႕အနာဂတ္ကာလတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို ယေန႔က်င္းပတဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးႏွင့္တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္မင္းလႈိင္ က ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ကိုင္တြယ္မႈ၊ သယ္ေဆာင္မႈ၊ ထိမ္းသိမ္းမႈပိုင္းမွာ လြန္စြာအားနည္းတာကိုေတြ႔ရေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပုံ ရုပ္တုမ်ားကို ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားက အျမတ္တႏိုးတန္ဖိုးထား ဂုဏ္ျပဳေနမႈေၾကာင့္ သပ္ယပ္တင့္တယ္ျပီး ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေငြစကၠဴေပၚတြင္ ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံမ်ားတြင္မူ ကိုင္တြယ္ထားသိုမႈ သယ္ေဆာင္မႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ အေလးထားမႈမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဟာင္းႏြမ္းေမွးမွိန္ေနတာကို စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးကို တန္ဖိုးထားသလို၊ ေငြစကၠဴေပၚတြင္ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာအျဖစ္ ရိုက္ႏွိပ္ထားသည့္အရာမ်ားအေပၚတြင္လည္း ေလးစားတန္ဖိုးထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴအသစ္ကို ဒီဇုိင္းအသစ္ျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀မည္ဆိုပါက လက္ရွိ ႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္သုံးစြဲေနသည့္ ေငြပမာဏတန္ဖိုးျပည့္မီေအာင္တျဖည္းျဖည္းအခ်ိန္ယူအစားထိုး ျဖန္႔ေ၀သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြမွာ က်ပ္ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ သုံးစြဲေနရေသာ ေငြစကၠဴရိုက္ႏွိပ္ခမ်ားအျပင္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခမ်ားပါ ပိုမိုကုန္က်လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးစနစ္ကို ပုံေဖာ္ရာတြင္ ေငြေၾကးေပၚက အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကိုေျပာင္းလဲျခင္းထက္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးခုိင္မာေအာင္လုပ္ျခင္းက ပိုျပီးအေျခခံက်ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးေနခ်ိန္တြင္ မေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းတို႔ကို အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

bg money2

“ေဒါင္း ၊ ျခေသ့ၤ ႏွင့္ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားကို ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလံုးက ျမတ္နိုးတန္ဖိုးထားျပီး နုိင္ငံေတာ္၏အမွတ္လကၡဏာတစ္ရပ္အေနျဖင့္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါေၾကာင္းတင္ျပလိုပါတယ္ ” ဟု ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္မင္းလႈိင္က ဆိုပါသည္။

bg money3

ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္မင္းလႈိင္က မူပိုင္ခြင့္ကိစၥကိုလည္း ေဆြးေႏြးလိုပါေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံကို ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပလိုမႈသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရုံမွ်ျဖင့္မျပီးပဲ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵသည္လည္း အေရးၾကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ ေပၚထြန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာင္ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ရိုက္ႏွိပ္မႈ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ေမးျမန္းမႈမ်ား ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အားလုံးကစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ျပီးမွ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါေသးသည္။

bg money4

ယင္းအျပင္ ေငြစကၠဴအသစ္တစ္ခုထုတ္ေ၀ရန္အတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ မွာၾကားျခင္း၊ ရိုက္ႏွိပ္ျခင္း၊ ၾကိဳတင္သိုေလွာင္ျခင္း စသည္တုိ႔ရွိၾကျပီး အေရးအၾကီးဆုံးအခ်က္မွာ ေငြစကၠဴမ်ား၏ လုံျခံဳေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံျခံဳမႈစနစ္ျမင့္မားေလေလ စရိတ္စက ပိုေလေလျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ေငြစကၠဴမ်ားမွာ အဆင့္ျမင့္သည့္ လုံျခံဳေရးစနစ္မ်ားထည့္သြင္းထားသျဖင့္ တုပမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေငြစကၠဴအသစ္ထုတ္ေ၀ပါက က်ပ္ဘီလီယံမ်ားစြာကုန္က်မွာျဖစ္ျခင္း၊ ၀ိသမစီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ၀ါဒျဖန္႔မႈ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈပိုမိုျမင့္မားလာႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား စီးပြားေရးပိုမိုက်ပ္တည္းလာႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းသုံးေငြစကၠဴအေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပယုံၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ျခင္း၊ ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပသည့္ပုံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူပိုင္ခြင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတည္ျငိမ္ေကာင္းမြန္ျပီး အဖက္ဖက္ကေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႔ေနခ်ိန္က်မွသာလွ်င္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သင့္ျပီး လတ္တေလာအေျခအေနအရ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေသခ်ာစြာသုံးသပ္ျပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း ၎က တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၉ ဦးစလံုးက ေဆြးေႏြးျပီးခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္ကေဆြးေႏြးရာ အဆိုရွင္နွင့္သေဘာအတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ယင္းေနာက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾကရာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔က မတ္တပ္ရပ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကန္႔ကြက္မဲ မွာ ၁၀၉ မဲသာရွိျပီး ေထာက္ခံမဲ ၂၈၆မဲႏွင့္ ၾကားေနမဲ မရွိသျဖင့္ ဦး “ေရွ႕အနာဂတ္ကာလတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို အတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

YL

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*