ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္
November 16, 2017 Asian Fame

2:24 pm
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္

maxresdefaultေနျပည္ေတာ္၊ႏို၀င္ဘာ၁၆

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္အသစ္ ကို ယေန႔တြင္ ခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ေနရာသည္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန၌ အေရးပါသည့္ရာထူးေနရာျဖစ္သည္။ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးသည္ ႏိုင္ငံအတြက္အေရးၾကီးသည့္ အျခားတာ၀န္မ်ားကိုပါ ထမ္းေဆာင္ေနရသျဖင့္ ဒုတိယ၀န္ၾကီးႏွင့္အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္သည္ ျပည္ပမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အမ်ားဆံုးလက္ခံေတြ႕ဆံုစကားေျပာရေလ့ရွိသည့္အျပင္ အျခားအေရးၾကီးသည့္တာ၀န္မ်ားကိုပါ ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။

ယမန္ေန႔က အထိ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ေနရာကို ဦးေက်ာ္ေဇယ် က တာ၀န္ယူေနရာ ၎ေနရာကို ယေန႔ကစျပီး ဦးျမင့္သူက ေျပာင္းလဲတာ၀န္ယူေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ အသစ္ျဖစ္လာသည့္ ဦးျမင့္သူ သည္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန အာဆီယံေရးရာဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တာ၀န္ကို ယူထားသူျဖစ္ကာ မူလတာ၀န္အျပင္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ တာ၀န္ကိုပါ ပူးတြဲတာ၀န္ယူမည္ဟု သိရသည္။ ၎သည္ အရပ္ဖက္၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနတြင္ ကာလရွည္ၾကာစြာ တာ၀န္အဆင့္ဆင့္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရတစ္ဦးျဖစ္သူ အာဆီယံေရးရာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္မ်ိဳးျမင့္က ” အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ဖို႔ တရား၀င္စာထြက္ျပီး ျဖစ္ပါတယ္”ဟု Popular News ကိုေျပာသည္။

အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ရာထူး အေျပာင္းအလဲအေပၚ ၎က သီးျခားမွတ္ခ်က္မေပးခဲ့ေပ။ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္သည္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္အျဖစ္တာ၀န္ယူေနသူမ်ားကို၁ႏွစ္ႏွင့္၇လအတြင္း ၃ဦးအထိ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အစိုးရသစ္တက္ျပီး လပိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္လင္းကို အေမရိကန္သံအမတ္ၾကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ဦးေအာင္လင္းေနာက္ တာ၀န္ယူသည့္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကို ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ယခု အာဆီယံေရးရာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္သူကို မူလတာ၀န္အျပင္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ တာ၀န္ကိုပါ ပူးတြဲတာ၀န္ေစခဲ့သည္။

PN

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*