နည္းပညာတကၠသိုလ္ မွေက်ာင္းသားမ်ားကို ဂ်ပန္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာ အေၾကာင္း အခမဲ့သင္ၾကားေပးကာ သီလ၀ါ စက္မႈဇုန္၌ အလုပ္သင္ အျဖစ္ခန္ ့ထားမည့္ အစီအစဥ္ စတင္

နည္းပညာတကၠသိုလ္ မွေက်ာင္းသားမ်ားကို ဂ်ပန္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာ အေၾကာင္း အခမဲ့သင္ၾကားေပးကာ သီလ၀ါ စက္မႈဇုန္၌ အလုပ္သင္ အျဖစ္ခန္ ့ထားမည့္ အစီအစဥ္ စတင္
November 15, 2017 Asian Fame

4:02 pm
နည္းပညာတကၠသိုလ္ မွေက်ာင္းသားမ်ားကို ဂ်ပန္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာ အေၾကာင္း အခမဲ့သင္ၾကားေပးကာ သီလ၀ါ စက္မႈဇုန္၌ အလုပ္သင္ အျဖစ္ခန္ ့ထားမည့္ အစီအစဥ္ စတင္

3(ရန္ကုန္ ၊ နုိ၀င္ဘာ ၁၅)

နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ရွိ ဂ်ပန္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာအေၾကာင္းအား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အခမဲ့သင္ၾကားပုိ ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္ကာ သင္တန္းျပီးဆံုးပါက သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ရွိ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အလုပ္သင္၀န္ထမ္းအျဖစ္လက္ခံသြားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို နည္းပညာတၠသိုလ္(သန္လ်င္)မွ ေမဂ်ာ ၄ခုရွိ ေက်ာင္းသား ၅၀ ကို သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ သင္တန္းကာလ (၁၅) ရက္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ကေျပာသည္။
” စီမံကိန္းအေနနဲ ့လုပ္တာပါ ၃ ႏွစ္ေပါ့ ။၂၀၁၉ မွျပီးမွာပါ။ တစ္ႏွစ္ကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ၅၀ ေရြးခ်ယ္ျပီးေတာ့ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းျပီးသြားရင္ေတာ့ ၁၅၀ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျပီးျဖစ္သြားပါမယ္ ” ဟု၎ကေျပာသည္။

1
သင္တန္းကို ဂ်ပန္ အစိုးရ၏ အာဆီယံ ဂ်ပန္စီးပြားေရး ၀န္ၾကီး မ်ားနွင့္ စီးပြားေရး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ပုးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ ( AMEICCA) မွ ဘတ္ဂ်တ္ေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ပင္လယ္ရပ္ျခားကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ လူ ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ ့(AOTS ဂ်ပန္ရံုးခ်ဳပ္) မွ ဂ်ပန္ကုန္ထုတ္မႈနည္းပညာ၊ဂ်ပန္ကုမဏီမ်ားတြင္လုိအပ္သည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအမူအက်င့္မ်ားသင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသံအမတ္ၾကီးကေျပာသည္။

2

ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထူးခြ်န္ထက္ျမတ္ျပီး ဂ်ပန္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္စိတ္ပါ၀င္စားလုိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး သင္တန္းေရြးခ်ယ္မခံရေသာ အျခားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုပါ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားေပးႏုိင္ရန္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကိုပါေလ့လာသင္ၾကားေစမည္ဟု ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ကဆိုသည္။

သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန ့နံနက္ပိုင္းက နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ၾကီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ဆရာဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

AF – 245

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*