လႊတ္ေတာ္ဘက္က အၾကိမ္ၾကိမ္ေထာက္ျပမႈမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားဘက္က ေလးစားလိုက္နာမႈအားနည္းေနေသးဟု ဆို

လႊတ္ေတာ္ဘက္က အၾကိမ္ၾကိမ္ေထာက္ျပမႈမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားဘက္က ေလးစားလိုက္နာမႈအားနည္းေနေသးဟု ဆို
November 10, 2017 Asian Fame

4:05 pm
လႊတ္ေတာ္ဘက္က အၾကိမ္ၾကိမ္ေထာက္ျပမႈမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားဘက္က ေလးစားလိုက္နာမႈအားနည္းေနေသးဟု ဆို

abေနျပည္ေတာ္၊ႏို၀င္ဘာ၁၀

လႊတ္ေတာ္ဘက္က ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို အၾကိမ္ၾကိမ္ေထာက္ျပမႈမ်ား ေျပာဆိုျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ားဘက္က ေလးစားလိုက္နာမႈအားနည္းေနေသးေၾကာင္း
NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခင္စမ္းလိႈင္က ေ၀ဖန္လိုက္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက ၀န္ၾကီးဌာနအခ်ိဳ႕သို႔ ဘက္ဂ်က္ေတာင္းခံျခင္းကိစၥျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေျပာဆိုေထာက္ျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း
ယခုႏွစ္အထိ အဆိုပါေထာက္ျပမႈမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားဘက္က ေလးစားလိုက္နာမႈက အားမရဟု သူမက Popular News ကိုေျပာသည္။

”ဒီအခ်ိန္မွ လက္မတြဲရင္ ဘယ္အခ်ိန္ လက္တြဲမလဲ။ဒီအခ်ိန္မွ ေပါင္းမလုပ္ရင္ ဘယ္အခ်ိန္ေပါင္းလုပ္မလဲ”ဟု NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စမ္းလိႈင္က ဆက္ေျပာသည္။

ေျပာဆိုေထာက္ျပမႈခံထားရသည့္ ၀န္ၾကီးဌာနအခ်ိဳ႕က လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ျပမႈကို ၾကိဳဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္းကတိုင္း၊ခရိုင္၊ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ကိစၥမ်ားကို မေဆာင္ရြက္မွီ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ၾကရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

ညႊန္ၾကားထားမႈတြင္ မေဆာင္ရြက္မွီ၊ေဆာင္ရြက္ဆဲ အေျခအေနအားလံုး၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ရွင္းလင္းတင္ျပရမည့္ အခ်က္လည္း ပါရွိသည္ဟု သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ၀န္ထမ္းမ်ား မသမာမႈျပဳလုပ္ထားမႈကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ၍ တိုင္ၾကားလာပါက ျပင္းထန္ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

PN

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*