အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ ျပည္တြင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ကမာၻ႕ဘဏ္က ေဒၚလာသန္း (၁၀၀)ထုတ္ေခ်းမည္

အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ ျပည္တြင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ကမာၻ႕ဘဏ္က ေဒၚလာသန္း (၁၀၀)ထုတ္ေခ်းမည္
November 1, 2017 Asian Fame

10:42 am
အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ ျပည္တြင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ကမာၻ႕ဘဏ္က ေဒၚလာသန္း (၁၀၀)ထုတ္ေခ်းမည္

kid(ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳ သီးသန္႔စီမံခ်က္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၁၀၀)ကို အတိုးႏွဳန္း သက္သာစြာျဖင့္ ထုတ္ေခ်းသြားမည္ဟု ကမာၻ႕ဘဏ္မွသိရသည္။

“ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာနုိင္ငံမွာ အဟာရဖြံ ့ျဖိဳးမႈ သီးသန္ ့စီမံခ်က္ဆိုၿပီး ပထမဆံုး အၾကိမ္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စီမံခ်က္ကာလကို အခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၂ ခုနွစ္အထိ ငါးနွစ္စီမံကိန္း အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

အခုလို ျမန္မာနုိင္ငံကိုရင္းနွီးျမွဳပ္နွံရတာဟာ ျမန္မာအစိုးရက ရင္းနွီးျမွဳပ္ဖုိ ့လိုလိုလားလား ဖိတ္ေခၚထားတာရယ္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ ့အစည္းေတြက ျမန္မာနိုင္ငံရဲ ့လိုအပ္ေနတဲ့ က႑ေတြ ၾကည့္ျပီး ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံ ရတာျဖစ္တယ္”ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ကာကြယ္ျခင္းက႑မွ Lars Sondergaard ကဆိုသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိထားသည့္ DHS သုေတသန စာတမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးငယ္ (၁၀)ေယာက္တြင္ (၃)ေယာက္မွာ အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မွဳဒါဏ္ကို ခံစားေနရၿပီး ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳ အပိုင္းမွာ ထိခိုက္လာႏိုင္တာေၾကာင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္မွ အတိုးႏွဳန္း သက္သာစြာျဖင့္ ယခုစီမံခ်က္ကို စတင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။

ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ေခ်းေငြျဖင့္ ယခုစီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အမွန္တကယ္အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ ေဒသမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ သြားရန္စီစဥ္ထားသည္။ အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္အျပင္ အျခားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ လက္လွမ္းမီစြာ ရရွိေရး စီမံခ်က္ကိုလည္း ကန္ေဒၚလာသန္း(၁၀၀) ထပ္မံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ စီစဥ္လွ်က္ ရွိေနသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*