အိမ္ျခံေျမေစ်းကစား သူမ်ား၏ ေစ်းကစားမႈမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခု စီမံ/ဘ႑ာ ေရးဆြဲေန

အိမ္ျခံေျမေစ်းကစား သူမ်ား၏ ေစ်းကစားမႈမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခု စီမံ/ဘ႑ာ ေရးဆြဲေန
October 30, 2017 Asian Fame

2:02 pm
အိမ္ျခံေျမေစ်းကစား သူမ်ား၏ ေစ်းကစားမႈမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခု စီမံ/ဘ႑ာ ေရးဆြဲေန

1(ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀)

ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံျခင္းကုိ ႀကီးၾကပ္သည့္ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) တစ္ခု ေရးဆြဲေနေၾကာင္း စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပျခင္းမျပဳမီ ဥပေဒဆုိင္ရာအၾကံဥာဏ္မ်ား ထပ္မံ ျပန္ၾကားႏုိင္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးကုိ တင္ျပၿပီး အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံထားပါတယ္ ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲရျခင္းမွာ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား တုိးပြားလာပါက ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခြန္ဘ႑ာပုိမုိတုိးတက္ေစရန္ ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ပရဝုဏ္အေပၚ ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံမႈကုိ အခြန္အရာ႐ွိမ်ားက ေနထုိင္သူထံမွ စနစ္တက်
ေကာက္ခံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ပစၥည္းခြန္ရေငြတုိးတက္ေရးႏွင့္ မွ်တေသာႏႈန္း ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးကဆက္ေျပာသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ဘီးလင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ကုိကုိဦး ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းအေပၚ အထက္ပါအတုိင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဥပေဒေပၚေပါက္လာပါက ႏွစ္စဥ္တန္ဖုိးထားသတ္မွတ္ၿပီး က်သင့္ပစၥည္းခြန္ကုိေကာက္ခံမည္ျဖစ္၍ အိမ္ျခံေျမေစ်းကစားသူမ်ား၏ ေနထုိင္ျခင္းမျပဳဘဲ ထိန္းသိမ္းလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈေစ်းကစားမႈမ်ားကုိတားဆီးကာကြယ္ႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း
ဒု၀န္ၾကီးက ထပ္ေလာင္းဆိုသည္။

စိုင္းလမင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*