ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ(၃၉)သန္းေက်ာ္ေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ(၃၉)သန္းေက်ာ္ေပးအပ္
October 27, 2017 Fame Asian

3:13 pm
ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ(၃၉)သန္းေက်ာ္ေပးအပ္

22852053_1584570051586954_3158677442106404502_n

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ (၂၇)

ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ လယ္ေျမ၊ယာေျမႏွင့္သစ္ေတာက်ဴးေျမမ်ားအတြက္ (၂၀၀၆)ခုႏွစ္မွ စတင္ စီစစ္ေပးေလ်ာ္ခဲ့ရာ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သိမ္းဆည္းခံေျမ ၃၈.၄၄ ဧကအတြက္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးပါ အပါအဝင္ ေငြက်ပ္ ၃၉.၃၀၅ သန္းကို ေတာင္သူ(၁၅)ဦးအား ယေန႔ေပးအပ္ခဲ့သည္။

“ယေန႔ေပးအပ္မည့္ နစ္နာမွဳေထာက္ပံ့ေၾကးေငြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမွေတာင္းခံေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ဘဝတစ္သက္လံုးအတြက္လံုေလာက္မွဳမရွိႏိုင္ေသာ္လည္း မိသားစုအတြက္ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ အေထာက္အပံ့ရလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း”ဟု ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္က လယ္ေျမ(၁)ဧကကို က်ပ္သံုးသိန္းခဲြ၊ယာ ေျမ(၁)ဧကကို ႏွစ္သိန္းခဲြ၊သစ္ေတာေျမ(၁)ဧကကိုႏွစ္သိန္းႏွင့္သစ္ေတာယာေျမ(၁)ဧကကို တစ္သိန္းႏွဳန္းေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ခဲ့သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ေလ်ာ္ေၾကးကို လယ္ယာေျမသီးသန္႔ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ႏိုင္ငံေတာ္မွေငြက်ပ္သန္း(၁၀၀)ခြင့္ျပဳထားၿပီး(၁)ဧက လွ်င္ (၁၀)သိန္းႏွဳန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔စိစစ္တဲ့ေနရာမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေလးေတြမွာေျမယာစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ အျငင္းပြားမွဳေလးေတြအတြက္ အခက္အခဲေလးေတြရွိေနပါတယ္၊ဒီႏွစ္ဘက္ဂ်က္မကုန္ခင္ စိစစ္ၿပီးေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးမင္းသူကဆိုသည္။

လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာ္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိသိမ္းဆည္းခံေျမ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရံပံုေငြမွ က်ပ္သန္း(၉၀၀)ေက်ာ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီမွထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*