မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္

မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္
October 25, 2017 Asian Fame

5:24 pm
မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္

muse(ေနျပည္ေတာ္၊ေအာက္တိုဘာ ၂၅)

ယေန႔ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အစိုးရသစ္က မူဆယ္ျမိဳ႕တြင္ ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္ေပးရန္ရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္။

လႈိင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး ေမးျမန္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ မူဆယ္ႏွင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေလယာဥ္ကြင္းေဆာက္လုပ္ရန္
အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳး က ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ” နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၏ အေရးပါေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕အတြက္ ေလယာဥ္ကြင္းအသစ္ကုိ အစုိးရပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ PPP စနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ (၁-၆-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၊ စီးပြားေရးရာေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၉/၂၀၁၇) သုိ႔ တင္ျပခဲ႔ရာ မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါသျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာသည္။

ျမဝတီၿမဳိ႕တြင္မူ ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္းေျမေနရာ မရွိသည့္အျပင္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာရွာေဖြေဆာင္ရြက္ထားမႈလည္း မရွိပါသျဖင့္ ေလယာဥ္ကြင္းသစ္ တည္ေဆာက္မည္ဆုိလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔ျဖင့္ သင့္ေတာ္ၿပီး လုံေလာက္သည့္ ေျမေနရာကုိ ကြင္းဆင္း ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ အနာဂတ္ အစီအစဥ္အရ ျမဝတီၿမဳိ႕တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းသစ္ ေဖာက္လုပ္ရန္ ယခုအခ်ိန္တြင္ စီစဥ္ လ်ာထားမႈ မရွိပါေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

PN

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*