ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ပညာသင္ဆု ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ပညာသင္ဆု အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ပညာသင္ဆု ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ပညာသင္ဆု အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ
October 20, 2017 Asian Fame

3:38 pm
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ပညာသင္ဆု ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ပညာသင္ဆု အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ

scholar(ေနျပည္ေတာ္ ၊ေအာက္တိုဘာ ၂၀)

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ကာ ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတပညာသင္ဆု ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ပညာသင္ဆု အျဖစ္ အစိုးရသစ္က ယခုႏွစ္တြင္ အမည္ေျပာင္းလဲ လိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတပညာသင္ဆု ဆိုသည့္ အမည္သည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို ကိုယ္စားျပဳေနသလိုျဖစ္ေန၍ အားလံုး ျခံဳငံုမိေစရန္အတြက္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုင္ျမဲက Popular News ကိုရွင္းျပသည္။

”ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳလိုက္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရာ၊ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ေရာ၊ ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ျပည္သူေတြေရာ အားလံုးက ေပးတယ္လို႔ မွတ္ယူလို႔ ရသြားမယ္”၎ က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတပညာသင္ဆု ကို ႏိုင္ငံေတာ္ပညာသင္ဆု အျဖစ္ အစိုးရသစ္က အမည္ေျပာင္းလဲ လိုက္သလို ႏိုင္ငံေတာ္ပညာသင္ဆုစီစစ္ေရးေကာ္မတီကိုပါ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာတြင္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ဥကၠဌ အျဖစ္တာ၀န္ယူကာ ဆက္စပ္၀န္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ားကအဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားၾကသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ပညာသင္ဆုကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႔ ၂၉ ဦး၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ငါးဦး၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ၄၆ ဦး၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ဦး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ဦး၊  တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ၃၃ ဦး စုစုေပါင္း ၁၁၇ ေယာက္ ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ ပညာသင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ ၁၁၇ ဦးအနက္ ၈၃ ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ပညာေတာ္သင္ဆုအျဖစ္(ထိုစဥ္က ေခၚေ၀ၚခဲ့ေသာ အမည္)လည္းေကာင္း၊ ၃၃ ဦးကို
တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံမွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ပညာေတာ္သင္ဆုအျဖစ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ၿပီး ပညာသင္စရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ပညာေတာ္သင္ဆုရ ၈၃ ဦးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေငြက်ပ္ ၃၄၈၆ ဘီလီယံ ေပးေခ်ခဲ့ရေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အဆိုပါ ေက်ာင္းသား/သူကို ပညာသင္ဆု ဆက္လက္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျပီး၊ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္လည္း ထိုေက်ာင္းသား/သူမ်ားကိုပင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ပညာသင္ဆု ဆက္ေပးထားသည္။

ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လက္တေလာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ဘြဲ႕လြန္မဟာတန္းႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္ ပါရဂူတန္း ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ထူးခၽြန္ ဆရာ/မ မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္း ၈၀ ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း ထပ္မံသိရသည္။

PN

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*