ေရႊကိုမလို ၊ေရကိုသာလိုသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူပိုင္းဇုန္ ေဒသမ်ားအတြက္ ေျမေအာက္ေရအေျခအေနဆိုင္ရာ သုေတသနစာအုပ္ ကိုစတင္မိတ္ဆက္

ေရႊကိုမလို ၊ေရကိုသာလိုသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူပိုင္းဇုန္ ေဒသမ်ားအတြက္ ေျမေအာက္ေရအေျခအေနဆိုင္ရာ သုေတသနစာအုပ္ ကိုစတင္မိတ္ဆက္
October 17, 2017 Fame Asian

12:33 pm
ေရႊကိုမလို ၊ေရကိုသာလိုသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူပိုင္းဇုန္ ေဒသမ်ားအတြက္ ေျမေအာက္ေရအေျခအေနဆိုင္ရာ သုေတသနစာအုပ္ ကိုစတင္မိတ္ဆက္

22490012_1832311673696473_3768038543692301073_n

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ မေကြးတိုင္း၊မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသမ်ားအတြက္ ေျမေအာက္ေရအေျခအေနမ်ားကို သုေတသနျပဳေရးသားထားသည့္ စာအုပ္ကို ယေန႔စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည္။

အဆိုပါစာအုပ္ကို (၁၉၈၆)ခုႏွစ္မွစတင္ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး(၁၉၈၈)ခုႏွစ္တြင္ အေျခေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ သုေတသနျပဳမွဳမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ကာ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္ေရးသားခဲ့ၿပီး ယခု(၂၀၁၇)ခုႏွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။စတင္ ေရးသားခဲ့ခ်ိန္မွစၿပီး ထုတ္ေဝႏိုင္သည့္အခ်ိန္အထိ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

“စာအုပ္မွာပါတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြက ေရတြင္းတူးမယ့္သူေတြအတြက္ ေရထြက္နိုင္မႈအေျခအေန ေရအမ်ိဳးအစား ေတြကို ႀကိဳတင္မွန္းဆနိုင္ေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြလည္း ႀကိဳတြက္နိုင္တာေပါ့ ရရွိမယ့္အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ့အမ်ားႀကီးပဲ”ဟုဆည္ေျမာင္းနွင့္ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္ေအးထူးက ဆိုသည္။

ေျမေအာက္ေရအေျခအေနဆိုင္ရာ သုေတသနစာအုပ္ကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံတို႔က ပူးေပါင္း သုေတသနျပဳထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ဧရာဝတီ၊ရန္ကုန္ႏွင့္ပဲခူးတိုင္းမ်ားအတြက္ကိုလည္း သုေတသနစာအုပ္မ်ားဆက္လက္ေရးသားထုတ္ေဝသြားရန္စီစဥ္ေနသည္။

ေရရွားပါးသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ေရတြင္းတူးျခင္းမ်ားအပါအဝင္ေျမေအာက္ေရ ရရွိႏိုင္မွဳပမာဏ မ်ားကိုအေသးစိတ္ သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္ႏွင့္ေငြေၾကးကုန္က်မွဳမ်ား သက္သာေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*