ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို (၂၄)နာရီေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္မည့္ Call center ကိုစတင္ဖြင့္လွစ္

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို (၂၄)နာရီေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္မည့္ Call center ကိုစတင္ဖြင့္လွစ္
October 13, 2017 Fame Asian

4:41 pm
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို (၂၄)နာရီေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္မည့္ Call center ကိုစတင္ဖြင့္လွစ္

22405447_1830746690519638_868091177330874745_n

ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃

ျပည္သူလူထုႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွဳန္းထားမ်ားအတြက္ သိရွိလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို (၂၄)နာရီလံုး ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္မည့္ Call center ကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္)မွသိရသည္။

အလိုေလ်ာက္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္(MACCS) စနစ္အပါအဝင္ အေကာက္ခြန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ နားမလည္မရွင္းလင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ပိတ္ရက္မရွိေမးျမန္းႏိုင္ရန္ Call centerကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနစိတ္ (Public Relation Section) နဲ႔ Help Desk Section ေတြကေန ရံုးခ်ိန္အတြင္းမွာ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးေနေပမယ့္ ရံုးခ်ိန္ျပင္ပမွာေတာ့ တင္သြင္း/တင္ပို႔မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဆင္မေျပမႈေတြ ၾကံဳလာရင္ ေမးျမန္ဖို႔ အခက္အခဲေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာတာေတြ ကိုေတြ႕ရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္(၂၄)နာရီေျဖၾကားေပးမယ့္ စင္တာတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ျခင္းပါ”ဟု အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္)မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုသည္။

၂၄ နာရီပတ္လံုး ေျဖၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း၌ ျပည့္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနစိတ္ (ဖုန္း – ၀၁ ၃၉၁၄၃၅ Ext – ၁၅၀) မွ ေျဖၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ရံုးခ်ိန္ျပင္ပအခ်ိန္မ်ား၌ Call Center အျဖစ္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန (ရံုးခ်ဳပ္) ရွိ တာ၀န္မွဴးရံုးခန္း (ဖုန္း – ၀၁ ၃၉၁၄၄၂) ႏွင့္ (ဖုန္း ၀၁- ၃၉၁၄၃၅ Ext – ၁၄၈ / ၁၅၀ ) တို႔ရွိ ေန႔စဥ္တာ၀န္က် တာ၀န္မွဴးႏွင့္ ဒု-တာ၀န္မွဴး (အေကာက္ခြန္မွဴး/ဒု-အေကာက္ခြန္မွဴး) တို႔မွ ေျဖၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*