ပထမဆံုးေသာ ငါးလုပ္ငန္းတကၠသိုလ္ (Fisheries University) ေပၚေပါက္လာေစရန္ စီစဥ္ေန

ပထမဆံုးေသာ ငါးလုပ္ငန္းတကၠသိုလ္ (Fisheries University) ေပၚေပါက္လာေစရန္ စီစဥ္ေန
October 11, 2017 Fame Asian

1:49 pm
ပထမဆံုးေသာ ငါးလုပ္ငန္းတကၠသိုလ္ (Fisheries University) ေပၚေပါက္လာေစရန္ စီစဥ္ေန

fish

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁

ငါးသယံဇာတ ထိနိးသိမ္းေရးအပါအဝင္နည္းစနစ္က်ေသာငါးေမြးျမဴေရးႏွင့္ေက်းလက္လူမွဳစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ ငါးလုပ္ငန္းတကၠသိုလ္ (Fisheries University)တစ္ခု စတင္ေပၚေပါက္လာေစရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ငါးတကၠသိုလ္ႀကီးက ျမန္မာျပည္မွာမရွိသင့္ဘူးလားဆိုရင္ေတာ့ရွိသင့္ပါတယ္၊ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ coastal area ႀကီးကအက်ယ္ႀကီးရွိေနတာကို၊ဒါေပမယ့္လည္း သင္ၾကားေပးမယ့္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္ေတြဌားဖို႔အပါအဝင္ အခက္အခဲေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္၊ပညာရွင္ေတြစုေပါင္းၿပီးေတာ့ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ေတာ့ သြားရမွာေပါ့”ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာေအာင္သူကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းဧရိယာက်ယ္ဝန္းရွည္လ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ငါး၊ေရသယံဇတမ်ားႂကြယ္ဝသည့္အေျခအေနကို အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ နည္းစနစ္က်ေသာပညာရွင္မ်ား၏ သင္ၾကားမွဳမ်ားျဖင့္ ေရလုပ္သားမ်ား၏ဘဝအေျခအေနမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ငါးတကၠသိုလ္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏိၵယႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ငါးေမြးျမဴေရးအတြက္ သီးသန္႔ တကၠသိုလ္မ်ားရွိႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္ကာ ျပည္တြင္း၌ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က (၂၈-၇-၂၀၁၇)တြင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းအရွည္(၂၈၃၂)စတုရန္းကီလိုမီတာရွည္လ်ားၿပီးအဏၰဝါငါးသယံဇာတထုထည္မွာ မက္ထရစ္တန္မွာ(၁.၇၅၉)သန္း အထိရွိေနသည့္အတြက္ နည္းစနစ္တက် ထုတ္ယူသံုးစဲြႏိုင္ေရးအတြက္ ဘဲြ႕တစ္ခုအျဖစ္ေပးအပ္ၿပီးသင္ၾကားႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*