ဒလတံတား တည္ေဆာက္ရန္ မလြတ္ကင္းသည့္ ေနရာမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း ရွင္းလင္းလွ်က္ရွိေန

ဒလတံတား တည္ေဆာက္ရန္ မလြတ္ကင္းသည့္ ေနရာမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း ရွင္းလင္းလွ်က္ရွိေန
October 10, 2017 Asian Fame

11:00 am
ဒလတံတား တည္ေဆာက္ရန္ မလြတ္ကင္းသည့္ ေနရာမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း ရွင္းလင္းလွ်က္ရွိေန

Dala(ရန္ကုန္ ၊ေအာက္တိုဘာ ၁၀)

ရန္ကုန္ – ဒလ ျမစ္ကူး တံတားစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ မလြတ္ကင္းသည့္ ဒလဘက္ျခမ္းက ေနရာမ်ားကို လက္ရွိတြင္ ဖ်က္သိမ္း ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္သည္။

မလြတ္ကင္းသည့္ေနရာ တို႔ထဲ ဒလအထက(၂) အစ ရွိသည့္ စာသင္ေက်ာင္း အခ်ိဳ႕က စာသင္ခန္း အခ်ိဳ႕ အျပင္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူေနအိမ္ အခ်ိဳ႕ပါ ပါ၀င္ေနသည္။

ထိုေနရာ တို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနက ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္လွ်က္ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန သည္၂ဝ၁၇ ဒီဇင္ဘာမွ ၂ဝ၂၁ ဇြန္လအထိ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

တံတားအရွည္ မွာ ၆,၁၄၄ ေပ ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ေလးလမ္းသြား ႀကိဳးဆုိင္း တံတားစနစ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ကို ျဖတ္သန္းကာ တည္ေဆာက္မည့္ တံတားျဖစ္သည္။

PN

ဓါတ္ပံု – သားေဒြး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*