သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္မ်ား ေရးဆြဲေနမႈ ေနာက္ေလးႏွစ္အၾကာမွာ ျပီးစီးမယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ၾကီးေျပာ

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္မ်ား ေရးဆြဲေနမႈ ေနာက္ေလးႏွစ္အၾကာမွာ ျပီးစီးမယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ၾကီးေျပာ
October 9, 2017 Fame Asian

11:10 am
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္မ်ား ေရးဆြဲေနမႈ ေနာက္ေလးႏွစ္အၾကာမွာ ျပီးစီးမယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ၾကီးေျပာ

1

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉

Grade 12 အပါအ၀င္ အတန္းအားလံုးအတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္မ်ား ေရးဆြဲေနမႈဟာ ေနာက္ေလးႏွစ္အၾကာမွာ ျပီးစီးမယ္လုိ ့ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက ေျပာပါတယ္။

ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရးစနစ္နဲ႔ အေျချပဳျပီး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြကို ေရးဆြဲေနတာလို႔ ၀န္ၾကီးက ဆက္ေျပာျပီး၊လက္ရွိေရးဆြဲျပီးသြားတဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္နဲ႔ ယခုႏွစ္မွာ grade 1 အတန္းကို စတင္သင္ၾကားေနျပီလို႔လည္း ၀န္ၾကီး
ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက ေျပာပါတယ္။

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက KG ေက်ာင္းသားေတြကို သင္ရိုးသစ္နဲ႔ စတင္သင္ၾကားေနတာဟာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ခဲ့တာပါ။အဲဒီေျပာၾကားခ်က္ေတြကို ၀န္ၾကီးက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ခရီးစဥ္အတြင္း ေျပာခဲ့တာပါ။

သူငယ္တန္းနဲ ့မူလတန္း သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသံုးျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား၊ ဆရာလမ္းညႊန္ စာအုပ္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ JICA နဲ ့ပူးေပါင္း ေရးဆြဲလ်က္ရွိေနတာျဖစ္ျပီးေတာ့ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)၊ ဥေရာပ သမဂၢ(EU)တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း ေရးဆြဲလ်က္ရွိတယ္လို ့သိရပါတယ္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္မွာ အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း (၄၁၃၆၁) ေက်ာင္းရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာ အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း (၄၆၄၉၃) ေက်ာင္းတိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီးေတာ့ ကာလတူမွာပဲ ဆရာ ဆရာမဦးေရ ၂၇၇၅၈၄ ဦးရွိရာမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ဆရာ ဆရာမဦးေရ ၃၆၉၆၆၁ ဦးအထိ တုိးျမွင့္ခန္႔ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို ့အစိုးရထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရသိရပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*