ဘ႑ာႏွစ္အစ(၅)လအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၅၆၀၀)ေက်ာ္ဖိုး ျပည္ပကိုတင္ပို႔နိုင္ခဲ့

ဘ႑ာႏွစ္အစ(၅)လအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၅၆၀၀)ေက်ာ္ဖိုး ျပည္ပကိုတင္ပို႔နိုင္ခဲ့
September 27, 2017 Fame Asian

6:05 pm
ဘ႑ာႏွစ္အစ(၅)လအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၅၆၀၀)ေက်ာ္ဖိုး ျပည္ပကိုတင္ပို႔နိုင္ခဲ့

graph

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၇

ယခုဘ႑ာႏွစ္အစ (၅)လအတြင္းတြင္ျပည္ပသို႔အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၅၆၀၀)ေက်ာ္ ဖိုးအထိတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

(CMP) အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္မွဳကုန္ေခ်ာထုတ္ကုန္မ်ားကို အမ်ားဆံုးတင္ပို႔နိုင္ခဲ့ၿပီး တိရစာၦန္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းတင္ပို႔မွဳက အနည္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကာတတူထက္ႏွိဳင္းယွဥ္ရင္ ကန္ေဒၚလာသန္းေျခာက္ရာေက်ာ္ဖိုးေလာက္အထိ ပိုမိုတင္ပို႔နိုင္ခဲ့သလို၊သစ္ေတာနဲ႔ တိရိစာၦန္္ထြက္ ပစၥည္းတင္ပို႔မွုေတြကိုလဲေလွ်ာ့ခ်နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒီလိုတင္ပို႔ ၾကတဲ့ေနရာမွာနိုင္ငံပိုင္္က႑ေတြက ကန္ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာေက်ာ္ေလာက္ရွိၿပီး၊ပုဂၢလိကအပိုင္း ကတင္ပို႔မွဳက ကန္ေဒၚလာသန္းေလးေထာင္ေက်ာ္အထိရွိပါတယ္”ဟု ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုသည္။

အစိုးရမွ ျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔မွုအပိုင္းကို တိုးတတ္လာေစရန္အတြက္ ကာလတို၊ကာလရွည္စီမံခ်က္မ်ားေရးစဲြ ေနၿပီး ကာလတိုအတြင္းအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတတ္လာေစရန္ ပုဂၢလိကအပိုင္းကို ဦးစားေပးစီစဥ္လွ်က္ရွိေနသည္။ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္က႑မွ တင္ပို႔မွဳသည္ ကာလတူထက္ သန္း(၄၀)ေက်ာ္ခန္႔ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ္လည္း ပုဂၢလိက အပိုင္းမွတင္ပို႔မွဳသည္ သန္း(၆၀၀)ေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပကိုအမ်ားဆံုးတင္ပို႔နိုင္ခဲ့သည္႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ စက္မွုကုန္ေခ်ာထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာလယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေအာင္ျပည္႔စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*