သနပ္ခါး၊ဖာလာ၊၀ဥ စသည့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္သယ္ယူဖို႔ရာ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ေထာက္ခံခ်က္မလိုေတာ့

သနပ္ခါး၊ဖာလာ၊၀ဥ စသည့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္သယ္ယူဖို႔ရာ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ေထာက္ခံခ်က္မလိုေတာ့
September 26, 2017 Fame Asian

11:15 am
သနပ္ခါး၊ဖာလာ၊၀ဥ စသည့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္သယ္ယူဖို႔ရာ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ေထာက္ခံခ်က္မလိုေတာ့

22046893_1962219047364999_7340567845315526363_n

ေနျပည္ေတာ္ ၊ စက္တင္ဘာ ၂၆

ကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားတဲ့ သစ္မဟုတ္တဲ့သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြ မွတ္ပံုတင္ျခင္းနဲ႔ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖို႔အတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနရဲ႕ေမွ်ာစာနဲ႔ေထာက္ခံခ်က္ ရယူျခင္းကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔(မေန႔က) စျပီး အခုလို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္တာလို႔လည္းသိရပါတယ္။

သစ္ေတာနယ္ေျမျပင္ပ(ပုဂၢလိကပိုင္ေျမနဲ႔ကိုယ္ပိုင္ဥယ်ာဥ္ျခံေျမေတြ) မွာပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားတဲ့ သနပ္ခါး ၊ ဖာလာ ၊ ၀ဥ စတဲ့သစ္မဟုတ္တဲ့ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖို႔ နဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ဖို႔အတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနရဲ႕ေမွ်ာစာနဲ႔ေထာက္ခံခ်က္ရယူျခင္းကိစၥကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သနပ္ခါး ၊ ဖာလာ ၊ ၀ဥ စတဲ့အရာေတြဟာ ေနာက္ေနာင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွာ ေမွ်ာစာနဲ႔ေထာက္ခံခ်က္ရယူစရာလိုေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္တဲ့ သယံဇာတနဲ႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဌာနရဲ႕အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အခုလို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာနကေနသိရပါတယ္။

သစ္ေတာခြန္ေကာက္ခံျခင္းအေပၚ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းကိုေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ေျပာထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

YL

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*