ကရင္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းရဲ့အမႈကို ယေန႔စစ္ေဆး

ကရင္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းရဲ့အမႈကို ယေန႔စစ္ေဆး
September 25, 2017 Fame Asian

4:49 pm
ကရင္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းရဲ့အမႈကို ယေန႔စစ္ေဆး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*