ယခုဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း က႑(၄)ခု အတြက္ေခ်းေငြ က်ပ္(၇၀၀) ဘီလီယံ အထိ ထုတ္ေခ်းရန္ ေဆာက္ရြက္ေန

ယခုဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း က႑(၄)ခု အတြက္ေခ်းေငြ က်ပ္(၇၀၀) ဘီလီယံ အထိ ထုတ္ေခ်းရန္ ေဆာက္ရြက္ေန
September 22, 2017 Asian Fame

12:07 pm
ယခုဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း က႑(၄)ခု အတြက္ေခ်းေငြ က်ပ္(၇၀၀) ဘီလီယံ အထိ ထုတ္ေခ်းရန္ ေဆာက္ရြက္ေန

NPT(ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၂၂)

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးတြင္ အေရးႀကီးသည့္က႑(၄)ခုအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ (၇၀၀)အထိ ထုတ္ေခ်းသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

ယမန္ေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္သည့္ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ” စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑အတြက္ ႏွစ္အလိုက္ေခ်းေငြ က်ပ္ ၂ဝဝ ဘီလီယံ၊ SMEs အတြက္ ႏွစ္အလိုက္ ေခ်းေငြက်ပ္ ၂၅ဝ ဘီလီယံ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ႏွစ္အလိုက္ ေခ်းေငြက်ပ္ ၅ဝ ဘီလီယံ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ ေခ်းေငြက႑အတြက္ ႏွစ္တိုေခ်းေငြက်ပ္ ၂ဝဝ ဘီလီယံ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၇ဝဝ ဘီလီယံအား ထုတ္ေခ်းသြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း” ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ေခ်းေငြမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA မွ သက္သာေသာ အတိုးႏွဳန္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ က႑မ်ားကို ဦးစားေပး ေခ်းသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း(SMEs)မ်ားအတြက္ကိုလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွတဆင့္ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြမ်ားကို သက္သာေသာအတိုးႏွဳန္းျဖင့္ ေခ်းေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

JICA ေခ်းေငြအကူအညီျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားအတြက္ကိုလည္း ထိေရာက္ေသာေခ်းေငြပမာဏမ်ားကို ႏွစ္လတ္ စီမံခ်င္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္းစတင္မည္ဟု သိရသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*