ဧရာ၀တိီတိုင္းအတြင္းဖမ္းမိသည့္ ေတာဆင္ေပါက္ ၃ ေကာင္ကို ၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းသို႔ပို႔ေဆာင္

ဧရာ၀တိီတိုင္းအတြင္းဖမ္းမိသည့္ ေတာဆင္ေပါက္ ၃ ေကာင္ကို ၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းသို႔ပို႔ေဆာင္
September 21, 2017 Fame Asian

4:15 pm
ဧရာ၀တိီတိုင္းအတြင္းဖမ္းမိသည့္ ေတာဆင္ေပါက္ ၃ ေကာင္ကို ၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းသို႔ပို႔ေဆာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*