လိုင္စင္ျဖင့္ သၾကားတင္သြင္းခြင့္ကို (၂၂)ရက္ေန႔မွစ၍ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီ။

လိုင္စင္ျဖင့္ သၾကားတင္သြင္းခြင့္ကို (၂၂)ရက္ေန႔မွစ၍ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီ။
September 20, 2017 Fame Asian

2:27 pm
လိုင္စင္ျဖင့္ သၾကားတင္သြင္းခြင့္ကို (၂၂)ရက္ေန႔မွစ၍ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီ။

21751826_1821673304760310_8072099384293723866_n

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၀

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းၿပီး တျခားႏိုင္ငံတစ္ခုသို႔ တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည့္ Re-exportလိုင္စင္ျဖင့္ သၾကားတင္သြင္းခြင့္မ်ားကို ယခုလ (၂၂)ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

“ျပည္တြင္းက ၾကံစိုက္ေတာင္သူေတြအတြက္ ရာသီခ်ိန္ေရာက္လာတာရယ္၊သၾကားစက္ေတြ ပိုမို လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ျပည္ပကေန Re-exportတင္သြင္းခြင့္ကိုယာယီရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊အခုရက္ပိုင္းမွာလာေလွ်ာက္ရင္ ျပည္ပက သေဘၤာတင္လာတဲ့ (BL) ျပဖို႔လိုပါမယ္”ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ဦးခင္ေမာင္လြင္ကဆိုသည္။

သၾကားတင္သြင္းရာတြင္ Re-export တင္သြင္းခြင့္ကိုသာ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းသံုးစဲြမွဳအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္တင္သြင္းခြင့္ကိုမူ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳသြားမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ သၾကား Re-export လုပ္ရာတြင္ ထိုင္းႏွင့္ အျခားပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္သြင္းလာၿပီး တ႐ုတ္၊အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္လည္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္။ယခုအခါ ၾကံစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ရာသီခ်ိန္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းရွိသၾကားစက္မ်ား လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္စြာလည္ပတ္ႏိုင္ရန္ Re-export သၾကားတင္သြင္းခြင့္ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းမွ သၾကားမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ျပည္တြင္းမွတရားဝင္အခြန္ေဆာင္တင္ပို႔ေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ တရားမဝင္ေရာင္းခ်နရသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*