”ဒလတံတားကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စေဆာက္မည္”

”ဒလတံတားကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စေဆာက္မည္”
September 18, 2017 Fame Asian

2:17 pm
”ဒလတံတားကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စေဆာက္မည္”

 

21371330_1552640334798243_3934670100743683264_n

ရန္ကုန္၊စက္တင္ဘာ ၁၈

ကန္႕ကြက္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ရန္ကုန္နဲ႔ ဒလ ခ်ိတ္ဆက္သြားမည့္ ျမန္မာ-ကိုရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားကုိ မျဖစ္မေနေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန တံတားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေရႊေလးက Popular News ကို ေျပာသည္။

“ဒီဇုိင္းဆြဲတာက ဒီလကုန္ရင္ျပီးျပီ။ေနာက္လက်ရင္ တင္ဒါေခၚမယ့္ အပုိင္းလုပ္ေဆာင္မယ္။ဒီဇင္ဘာလမွာ စေဆာက္ေတာ့မွာပါ။
အစုိးရကလဲ တံတားစီမံကိန္းနဲ႕မလြတ္တ့ဲေနရာေတြကုိ ၁ဒသမ၅ဘီလီယံေလ်ာ္ေၾကးေပးျပီးျပီဆုိေတာ့ ျပည္သူ႕အတြက္ နစ္နာမႈမရွိပါဘူး”ဟု ဦးေရႊေလးကေျပာသည္။

ဆိပ္ကမ္းအခ်ိဳ႕က တံတား ေဆာက္ေနစဥ္၊တံတားျပီးလွ်င္ ၎တို႔၏ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာမ်ား၀င္ေရာက္ရန္အခက္အခဲမ်ားရွိႏိုင္ျခင္းႏွင့္အနာဂတ္ေငြေၾကးဆုိင္ရာ နစ္နာမႈမ်ားရွိသည္ဟုဆုိျပီး ဒလတံတားကို ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ကန္႕ကြက္ထားသည္။

“‘ဒီကိစၥက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရနဲ႕ဆုိင္တာပါ။ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဌာနက တံတားေဆာက္ဖုိ႕ပဲ။အဲ့တာေၾကာင့္ ဒလတံတားကုိ ၁၂လပုိင္းစေဆာက္မွာပါ။ “ဟုဦးေရႊေလးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္-ဒလ တံတားစီမံကိန္းကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးရန္ပံုေငြ EDCF Loan မွေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၇ ဒသမ ၈၃၃ သန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းလိုအပ္ေသာ ရန္ပုံေငြ ၃ဝ ဒသမ ၃၄၁ သန္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္ အေမရိက
န္ေဒၚလာ ၁၆၈ ဒသမ ၁၇၃ သန္းကုန္က်မည္ ဟုသိရသည္။

ဒလ တံတားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ အတြက္ ေရခ်ိဳပုိက္လုိင္းမ်ားပါ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးမူလသတ္မွတ္ထားေသာ အျမင့္ ၅၄ မီတာမွ ၄၉ မီတာသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာနကေျပာသည္။

သီဟ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*