ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမွဳမ်ားေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိေရွာ့ပင္းစင္တာႏွင့္FDAတို႔ ပ႗ိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္သာ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမွဳမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ FDAစီစဥ္

ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမွဳမ်ားေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိေရွာ့ပင္းစင္တာႏွင့္FDAတို႔ ပ႗ိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္သာ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမွဳမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ FDAစီစဥ္
September 6, 2017 Fame Asian

12:01 pm
ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမွဳမ်ားေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိေရွာ့ပင္းစင္တာႏွင့္FDAတို႔ ပ႗ိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္သာ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမွဳမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ FDAစီစဥ္

 

 

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၆

ယခင္လအတြင္းက  ေနျပည္ေတာ္ရွိ  ေရွာ့ပင္းေမာမ်ားကို  ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမွဳမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ေစ်းဝယ္သူမ်ား အထိတ္တလန္ ႔ျဖစ္ေစသည္  ဆိုသည့္  အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္  FDA ႏွင့္ေရွာ့ပင္းစင္တာ တစ္ခု ပ႗ိပကၡျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း FDAအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏွဳန္းမ်ား အတိုင္းသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိစြာ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမွဳမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုသိရသည္။

“FDAရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ျပည္သူလူထုအတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫႊတ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ သံုးစဲြႏိုင္ေရးပါဘဲ၊ any where,any time,no reasonပါ။ေနရာမေရြးအခ်ိန္မေရြးအေၾကာင္းျပခ်က္ေပးလို႔မရပါဘူး၊စစ္မယ္ စံႏွဳန္းမမီရင္ သိမ္းဆည္းမယ္၊၊ အားလံုးကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာလုပ္မယ္၊ ဘယ္သူသာေစ၊ ဘယ္သူနာေစလို႔FDAမွာမရွိဘူး၊ျပည္သူေတြ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းတဲ့ ကုန္ ပစၥည္းေတြ သံုးစဲြႏိုင္ေရးသာ FDAရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ”ဟု ေနျပည္ေတာ္ FDAမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးကဆိုသည္။

FDAအေနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္သာမက ယခုႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုးကို PMS(pre market survey)ဟုသတ္မွတ္ထားၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား ဝယ္ယူ အသံုးျပဳေနသည့္ မည္သည့္ေနရာမ်ားကိုမဆို သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမွဳမ်ားျ ပဳ လုပ္လွ်က္ရွိေနသည္။

“အစထဲက အရည္အေသြးမီတဲ့ ေထာက္ခံခ်က္ေတြရွိတဲ့ အစစ္ေဆးခံႏိုင္တဲ့ အစား အေသာက္နဲ ႔ထုတ္ကုန္ေတြ သာတင္ၿပီးေ ရာင္း ခ်မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုစစ္စစ္ အစစ္ေဆးခံႏိုင္ရပါမယ္၊ အဲလိုမွမဟုတ္ဘဲ FDAကို ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္စစ္ဖို႔ လာေျပာတာမ်ိဳးကို လက္ကိုမခံပါဘူး ၊ေရွာင္တခင္ဘဲ ေစ်းကြက္ေထာက္လွမ္းပါမယ္”ဟု FDAမွတာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။

FDAအေနျဖင့္ ယခင္က ေစ်းကြက္ ေထာက္လွမ္း စစ္ေဆးရာတြင္စာျဖင့္ႀကိဳတင္အသိေပးခဲ့ေသာ္ လည္းေ ခတ္အေနအထားအရ ႀကိဳတင္ အသိေပးပါက စံမမီထုတ္ကုန္မ်ားကိုသိမ္းဆည္းျခင္း မ်ားရွိေနသျဖင့္ ယခုအခါေရွာင္တခင္ေစ်းကြက္ေထာက္လွမ္းျခင္းကိုသာ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေနသည္။ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္လက္ေအာက္တြင္ရွိေနေသာ စည္ပင္သာယာပိုင္ေစ်းမ်ားကိုပင္စာပို႔အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးလွ်က္ရွိေနရာ ပုဂၢလိကပိုင္ေစ်းဝယ္စင္တာတစ္ခုအေနျဖင့္ ေစ်းဝယ္မ်ား အေႏွာင့္အယွက္ျ ဖစ္ေစသည္ ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ FDA၏စစ္ေဆးမွဳကို တားျမစ္သည့္အေပၚ လဲြမွားသည့္အယူအဆသာျဖစ္ေၾကာင္း FDAမွ အရာရွိတစ္ဦးကေဝဖန္ထားသည္။

ေစ်းဝယ္စင္တာ ေရွာ့ပင္းေမာမ်ားကို FDAမွေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမွဳအေပၚ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမွဳ တကၠသိုလ္ေနာက္ဆံုးႏွစ္က်ာင္းသူ မတင္မိုးလြင္က “အဲလိုစစ္တဲ့အဖဲြ႕ေတြရွိတာ ႀကိဳဆိုရမွာပါ၊ မဟုတ္ရင္ေရွာ့ပင္းေမာဆိုတိုင္းလဲ ယံုရတာမဟုတ္ဘူး၊ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတြကစစ္ေဆးၿပီးမသံုးသင့္ဘူးလို႔ေၾကျငာရင္ ကိုကလည္းေ ရွာင္ လို႔ရတာေပါ့ အဲပစၥည္းေတြကို၊ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္”ဟုသူ႔အျမင္ကိုေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*