ထုိင္းရွိ ယာယီပက္စပို႔ကိုင္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၀ မွစ၍ CI ထုတ္ေပးမည္

ထုိင္းရွိ ယာယီပက္စပို႔ကိုင္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၀ မွစ၍ CI ထုတ္ေပးမည္
September 6, 2017 Fame Asian

2:28 pm
ထုိင္းရွိ ယာယီပက္စပို႔ကိုင္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၀ မွစ၍ CI ထုတ္ေပးမည္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ စက္တင္ဘာ ၆

နုိင္ငံသားစီစစ္ေရးလက္မွတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမျပနုိင္ေသာ ယာယီပက္စပို႔ကိုင္သည့္ ထိုင္းရွိျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို လာမည့္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ CI စာအုပ္ ထုတ္ေပး သြားမည္ျ ဖစ္ေ ၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါ CI စာအုပ္မ်ားကို လက္ရွိ CI စခန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စမုစခြန္(မဟာခ်ိဳင္ ၁ ႏွင့္ ၂) ၊ စမုပရာကန္ ၊ မယ္ဆိုင္ ၊ မဲေဆာင္ ၊ ရေနာင္း စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ CI စာအုပ္ထုတ္ယူလုိေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္ ဘတ္ေငြ ၃၁၀ ကို Counter Service ကုမၸဏီ၏ေငြသြင္းေကာင္တာမ်ားျဖစ္ေသာ 7 Eleven စတိုးဆိုင္မ်ားအျပင္ ပူးတြဲ(၁) ပါ ေငြသြင္းေကာင္တာမ်ားတြင္ ေပးသြင္း၍ ေကာင္တာမွထုတ္ေပးေသာ ေငြသြင္းေျပစာႏွင့္တကြ CI စခန္းမ်ားသို႔ လာမည့္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွစတင္၍ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္နုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားႏွင့္လ၀က ၀န္ၾကီးဌာနက ဆိုထားသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ကုန္က်စရိတ္ထက္ ပိုမိုကုန္က်မႈမရွိေစေရးအတြက္ ပြဲစားမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ လည္း သတိေပးေျပာဆိုထားသည္။

ထိုင္းအစိုးရက နုိင္ငံအတြင္းရွိ အေထာက္အထားမဲ့ အလုပ္သမားမ်ားကို အေရးယူမည့္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို ျပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းက ျပဌာန္းခဲ့ျပီး ဥပေဒအာဏာမည့္အခ်ိန္ကို ၆ လဆိုင္းငံ့ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကာလအတြင္း ထိုင္းရွိ အေထာက္အထားမဲ့ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက သက္ေသခံ အေထာက္အထား လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးေရးအရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ေနရပ္သို႔ျပန္လာေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနသည္။

ျမန္မာမွ နုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈတြင္ ထိုင္းနုိင္ငံသို႔သြားေရာက္မႈသည္အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး တရားမ၀င္သြား ရာက္မႈတြင္ လည္းထိုင္းနုိင္ငံသို႔ပင္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

YL

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*