ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ အၾကီးအကဲ ေနရာအခ်ိဳ႕တို႔ ကို အေျပာင္းအလဲလုပ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ အၾကီးအကဲ ေနရာအခ်ိဳ႕တို႔ ကို အေျပာင္းအလဲလုပ္
September 5, 2017 Fame Asian

3:02 pm
ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ အၾကီးအကဲ ေနရာအခ်ိဳ႕တို႔ ကို အေျပာင္းအလဲလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊စက္တင္ဘာ၅

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးေနရာ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အၾကီးအကဲ ေနရာအခ်ိဳ႕တို႔ ကို  ျပည္ထဲေရးျပည္ေ ထာင္ စု၀န္ၾကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေက်ာ္ေဆြက ယခုရက္ထဲ ရာထူးတိုးေပးလိုက္ျခင္းႏွင့္ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆံုးပါတ္ထဲႏွင့္စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းရက္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္လိုက္သည့္ ရာထူးတိုးေ ပး လိုက္ျခင္းႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးေနရာ၊မႏၱေလးတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးေနရာ၊မေကြးတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ေနရာ၊ ပဲခူးတိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးေနရာ ၊ရွမ္း(ေျမာက္) ဒုတိယ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးေနရာ၊ကခ်င္ျပည္နယ္ဒုတိယ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးေနရာ၊ ရဲအၾကပ္ အတတ္သင္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ေနရာ၊မႈခင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႕မွဴးေနရာ အစရွိသည္တို႔ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

အေျပာင္းအေရႊ႕ျပဳလုပ္လိုက္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အၾကီးအကဲအခ်ိဳ႕ထံ ေပးပို႔လာေသာ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးၾကီးစိန္လြင္သည္ ပဲခူးတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ရွမ္း(လားရိႈး)  ျပည္နယ္ ဒုတိယ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးၾကီး ေအာင္ျမတ္မိုးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊မေကြးတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးၾကီး ကိုကိုေအာင္သည္ ရဲအၾကပ္ အတတ္သင္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၊ကခ်င္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယ တပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးၾကီး ျမင့္ဦးကို မႏၱေလးတိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္သို႔ လည္းေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အတူ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယ တပ္ဖြဲ႕မွဴးေနရာတြင္ ယင္းတပ္ဖြဲ႕၏ ဌာနမွဴး ရဲမွဴးၾကီး စိုးႏိုင္ဦးကို တာ၀န္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္က စာထုတ္ခဲ့သည္။

PN-051

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*