အမွန္အခ်က္ျပစနစ္ မက်င့္သံုးသည့္ကားမ်ားကို ဒါဏ္ေၾကး႐ိုက္ အေရးယူမွဳမ်ား ယေန႔မနက္(၆)နာရီမွစတင္မည္။

အမွန္အခ်က္ျပစနစ္ မက်င့္သံုးသည့္ကားမ်ားကို ဒါဏ္ေၾကး႐ိုက္ အေရးယူမွဳမ်ား ယေန႔မနက္(၆)နာရီမွစတင္မည္။
September 1, 2017 Fame Asian

10:13 am
အမွန္အခ်က္ျပစနစ္ မက်င့္သံုးသည့္ကားမ်ားကို ဒါဏ္ေၾကး႐ိုက္ အေရးယူမွဳမ်ား ယေန႔မနက္(၆)နာရီမွစတင္မည္။

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁

ယာဥ္မေတာ္တဆမွဳေလွ်ာ့နည္း က်ဆင္းေစေရးအတြက္ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ အမွန္အခ်က္ျပစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းကို ယေန႔မနက္ (၆)နာရီတြင္ ယာဥ္အားလံုးတၿပိဳင္နက္ အသံုးျပဳရန္ ႏွိဳးေဆာ္ထားၿပီး လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္ ယာဥ္မ်ားကို ဒါဏ္ေငြ(၃၀၀၀၀)အထိ အေရးယူသြား မည္ဟု ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက လမ္းစနစ္ကလက္ယာ ကပ္ေမာင္းျဖစ္ၿပီး ကားေတြက ဘယ္ေမာင္းဆိုရင္ယာဥ္ေက်ာ္တတ္တဲ့အခါ ျပသနာမရွိႏိုင္ေပမယ့္ ညာေမာင္းကားေတြမ်ားေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ေရွ႕ယာဥ္က အခ်က္ျပတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီးေက်ာ္ၾကပါတယ္၊အဲဒီမွာ ေနာက္ယာဥ္ကိုေက်ာ္ဖို႔ လက္ဝဲအခ်က္ျပမီးကို မွားယြင္းစြာက်င့္သံုးေနၾကတဲ့အတြက္ အခုလို တၿပိဳင္နက္အမွန္ျပင္ၾကဖို႔ ျပဳလုပ္တာပါ”ဟု ကုန္းလမ္း ပို ႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဳး ဦးလ်န္က်င့္မန္ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လမ္းစနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဘယ္ေမာင္းကားအေရအတြက္မွာ၁၇ရာခိုင္ႏွဳန္းသာရွိၿပီး ညာေမာင္းကားမ်ားက ၈၃ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္တစ္စီးေက်ာ္တတ္ရာတြင္ မေတာ္တဆမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမွဳဦး စီးဌာနမွသိရသည္။

အခ်က္ျပမီးစနစ္ မွန္ကန္စြာက်င့္သံုးရန္၃လခန္႔ ႀကိဳတင္အသိပညာေပး လွံဳ႕ေဆာ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ထားခဲ့ၿပီး ယေန႔မနက္မွစတင္၍ လိုက္နာျခင္း မရွိသည့္ ယာဥ္မ်ားကို ဓါတ္ပံု႐ိုက္၍အေရးယူျခင္း ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးျခင္း မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံေ မာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒ(၆၅)အရ ဒါဏ္ေၾကး(၃၀၀၀၀)အထိ  အေရးယူသြားမည္ဟုသိရသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*