ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမဲြေတမွဳနွဳန္း ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ ကထုတ္ျပန္ေၾကျငာ

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမဲြေတမွဳနွဳန္း ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ ကထုတ္ျပန္ေၾကျငာ
August 31, 2017 Fame Asian

11:37 am
ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမဲြေတမွဳနွဳန္း ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ ကထုတ္ျပန္ေၾကျငာ

21150449_1813665622227745_2357326023787591125_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၃၁

၂၀၀၄/၂၀၀၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အထိ တိုင္းတာႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုအတြင္း ဆင္းရဲမဲြေတသူ အေရအတြက္ ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ ဆင္းရဲမဲြေတမွဳႏွဳန္းမွာ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ (၃၂.၁)ရာခိုင္ႏွုန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ (၁၉.၄)ရာခိုင္ႏွုန္း အထိ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ေ ဖာ္ျပထားသည္။အိမ္ေထာင္စု တစ္စုခ်င္းဆီ၏ အသံုးစာရိတ္မွာလဲ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ႏွစ္စဥ္ (၁.၄)ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိတုိးလာေနသျဖင့္ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာသည္ကို ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း ယခုလ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက”ယခုေလ့လာခ်က္အရ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွု အေျခအေနကို သိရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳႏွုန္း  ေလ်ာ့က်လွ်က္ရွိတဲ့အတြက္ အလြန္အားတတ္စရာေ ကာင္းလွပါတယ္။ေရွ႕ဆက္လက္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး တိုးတတ္မွုေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကေန တစ္နိုင္ငံလံုးမွာ ရွိေနတဲ့ျပည္သူေတြအက်ိဳး ခံစားနိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြား ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။တိုင္းျပည္ရဲ႕ေက်းလက္ေဒသမွာ ရွိေနတဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမွုဘ၀၊လယ္ယာက႑ေတြမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ လာေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ဆဲရဲႏြမ္းပါးမွဳ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ကမၻာ့အေနျဖင့္ ယခုအစီရင္ခံစာကို နည္းလမ္းႏွစ္ရပ္ျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄/၂၀၀၅ အခ်က္အလက္မ်ား  အေပၚအေျခခံထားသည္႔  ၂၀၀၇ခုႏွစ္ အိမ္ေထာင္စု စား၀တ္ေနေရးစစ္တမ္းႏွင့္ ၂၀၀၉/၂၀၁၀ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ အေျခခံထားသည္႔ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ စစ္တမ္းမ်ားကို ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ပိုင္ဆိုင္သည္႔အိမ္ေထာင္စု (၂၅)ရာခိုင္ႏွုန္းသာရွိေသာ္လည္း၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ (၄၂)ရာခိုင္ႏွုန္းအထိတိုးလာေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ မစၥအယ္လင္ဂိုးစတိန္းကလည္း ”ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳႏွန္း က်ဆင္းလွ်က္ရွိေနတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္က အလြန္အားတတ္စရာေကာင္းၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္လာတယ္ ဆိုတာကို ထင္ဟပ္ေစပါတယ္”ဟုဆိုသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*