ေရွ႕သို႔စကၤာပူ

ေရွ႕သို႔စကၤာပူ
August 29, 2017 Asian Fame

11:47 am
ေရွ႕သို႔စကၤာပူ

Singapore၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည္။ စကၤာပူသည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံ သက္တမ္း ၅၂ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။ တစ္ခါက မေလး လူပ်ဳိ အနည္းခဲ့သာရွိသည္။ တံငါရြာကေလး ဘ၀မွ ယခုအခါ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး လုပ္ငန္းတို႔၏ အခ်က္အခ်ာ ေနရာတစ္ခု အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တိုးတတ္လာသည့္ စကၤာပူ၏ ေအာင္ျမင္မႈ ေသာ့ခ်က္လည္းျဖစ္ၿပီး စကၤာပူစိတ္ဓာတ္၊ စကၤာပူလမ္းစဥ္ ဟုလည္း ေခၚဆိုႏိုင္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္တို႔ကို စကၤာပူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း က ယခုႏွစ္စကၤာပူ အမ်ိဳးသားေန႔အႀကိဳ မိန္႔ခြန္းတြင္ အေလးထား၍ ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။

လီရွန္လြန္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည့္ စကၤာပူစိတ္ဓာတ္ သို႔မဟုတ္ စကၤာပူ လမ္းစဥ္မွာ “ေရွ႕သို႔ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္ေတြး၊ ေရွ႕ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၊ ေရွ႕ကိုေမွ်ာ္မွန္းေနထိုင္`` (Looking Ahead, Planning Ahead, Staying Ahead) ဟူ၍ျဖစ္သည္။ လီရွန္လြန္း၏ မိန္႔ခြန္းပါ စကားစုမ်ားစြာ သူ၏ဖခင္ျဖစ္သူ စကၤာပူ ႏိုင္ငံကို စတင္တည္ေထာင္သူ လီကြမ္းယု၏ အယူအဆႏွင့္ သေဘာထားခ်င္း ထပ္တူျဖစ္၍ေနသည္။ လီကြမ္းယုက “အဆံုး တစ္ေန႔မွာေတာ့ စကၤာပူရဲ႕ တိုးတတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အတြက္ ဘယ္သူေတြ အေပၚမွာ ပဲမူတည္သလဲ၊ ဘယ္သူေတြကိုပဲ ေက်းဇူးတင္ရမလဲ ဆိုေတာ့ အတိတ္က မ်ိဳးဆက္လည္း မဟုတ္ဘူး။ ပစၥဳပၸာန္ မ်ဳိးဆက္လည္း မဟုတ္ အနာဂတ္မွာ တာ၀န္ယူၾကမယ့္ မ်ဳိးဆက္ေတြပဲ´´ ဟုေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

စင္စစ္၌ ကိုယ္ပိုင္ သံယံဇာတဆို၍ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ သဲမႈန္႔ ေျမႀကီးပင္ မည္မည္ရရ မရွိေသာ စကၤာပူကို ဤအေန အထားထိ ေရာက္ရွိ တိုးတတ္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ေခတ္ အဆက္ဆက္ စကၤာပူသားတို႔၏ `ေရွ႕သို႔´ ေမွ်ာ္ေတြး၍ ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔ေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ စကၤာပူသားတို႔၏ အနာဂတ္ အေပၚ ေရွ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (Aspiration)၊ မဆုတ္ မနစ္ အားထုတ္ႀကိဳးပန္းသည့္ ဇြဲလံု႕လ (Perseverance)၊ ပိုင္းျခားဆင္ျခင္ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ႏိုုင္သည့္ ဥာဏ္ပညာ အေမွ်ာ္အျမင္ (Wisdom) ႏွင့္ စည္းကမ္းတက် လိုက္နာေနထိင္တတ္မႈ ( Rule of Law) ဆို႔သည္ပင္ စကၤာပူကို တိုးတက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေပးခဲ့ျခင္းပင္။

၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ စကၤာပူ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့စဥ္က လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ဘာဆိုဘာမွ် အဆင္သင့္ မရွိခဲ့။ အမွန္ ဆိုရေသာ္ စကၤာပူကိုယ္တိုင္ ထိုစဥ္အခါက လြတ္လပ္ေရး ရယူရန္ ဆႏၵရွိခဲ့သည္မဟုတ္။ ၿဗိတိလွ်ကိုလိုနီ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ လာစ ဥခြံကၽြတ္စ ငွက္ငယ္သဖြယ္ အင္အားနည္းလွသည့္ စကၤာပူသည္ မိမိကိုယ္ကို အားျပဳရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္ ထိုစဥ္က မေလးျပည္ေတာင္စုႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ရသည္။ သိုပေသာ္ မေလးႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တို႔က စကၤာပူရွိ တ႐ုတ္ လူဦးေရႏွင့္ မေလးယားရွိ တ႐ုတ္လူဦးေရ ေပါင္းမိသြားပါက မေလးႏိုင္ငံေရးတြင္ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားမည္ ကို စိုးရိမ္သည့္ အတြက္ စကၤာပူကို ကန္ထုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က စကၤာပူတြင္ လူတစ္ဦးက်တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၃၀၀ ခန္႔သာရွိသည္။ လူမ်ားစုမွာ လမ္းေဘးေစ်းသည္ႏွင့္ ပုခံုးထမ္း ကူလီအလုပ္အသားမ်ားသာ ရွိေနၾကၿပီး ေနထိုင္ ရသည္ မွာလည္း သြပ္ျပားစုတ္မိုး၊ ကပ္စကၠဴအကာႏွင့္ ျဖစ္ကဆန္း ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္မ်ား၌ ေနထိုင္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ အသစ္ၾကပ္ခၽြတ္ စကၤာပူ အစိုးရ၌ ရံပံုေငြျခဴးတစ္ျပားမွ မရွိ။ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္သား တစ္ေယာက္မွ်မရွိ။ လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာသည့္ေန႔က ေရဒီယိုမွာ အသံလႊင့္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကြမ္းယုတစ္ေယာက္ ခ်ဳံးပြဲခ်၍ ငိုခဲ့ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုလြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၅၂ ႏွစ္အၾကာ၌မူ စကၤပူ၏ တစ္ဦးက်တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ ( ၀ယ္ႏိုင္အား ဆႏႈန္းအရ) ေဒၚလာ ၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ကထက္ အဆ ၃၀၀ တိုးလာျခင္းပင္ျဖစ္၏။ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း မရွိသေလာက္ စာမတတ္သူမရ်ိ။ အေျခအေနမဲ့ လမ္းေဘး ထိုင္ေနသူ မရွိ။ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ မရွိ။ ကမၻာေပၚ၌ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တတိယ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနေလၿပီ။ စကၤာပူ၏ ကမၻာ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းတြင္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာ၌ တည္ရွိမႈမွလြဲ၍ တျခားမက္ေလာက္စရာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ဘာမွ်မရွိ။

စကၤာပူ၏ အဓိက အားသာခ်က္မွာ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမန္ခန္႔ခြဲမႈ (Public Administration) အားေကာင္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စကၤကာပူ၌ အလြန္ေတာ္၍ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားကာ ႐ုိးေျဖာင့္သည့္ လီကြမ္းယုကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးကို ကာလၾကာရွည္ ရရွိခဲ့သည္မွာ အလြန္ ကံေကာင္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထိုမွ်မက လီကြမ္းယု၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္မႈ မွန္သမွ်ကို သည္းခံ လိုက္နာ၍ အားႀကိဳးမာန္တက္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ စကၤာပူသားတို႔ ၏ ေနာက္လိုက္ေကာင္း ပီသမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳသင့္ လွေပသည္။

လီကြမ္းယု၏ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားမႈကို ဤေနရာတြင္ အနည္းငယ္မွ် တင္ျပခ်င္ပါသည္။ စကၤာပူကို စတင္တည္ေထာင္စဥ္က လူ အရင္းအျမစ္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ရာ၌ အဓိကအားျဖင့္ စာရင္းကိုင္ ပညာႏွင့္ စက္မႈနည္းပညာ (ပိုလီတကၠနစ္) ေက်ာင္းမ်ားကို ဦးစားေပး ထူေထာင္ ခဲ့သည္။ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ မရွိေသာ စကၤာပူအေနျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စက္မႈနည္းပညာေပၚ ၌သာ အားျပဳရမည္ကို သိ၍ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ထိုစဥ္က ပိုလီ တကကၠနစ္ေက်ာင္းမ်ား ထူေထာင္ရာတြင္ ကိုလံဘိုစီမံကိန္း အေထာက္အပံ့ျဖင့္ အေျခက် ေအာင္ျမင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္း (THS) ႏွင့္ အစိုးရ စက္မႈသိပၸံ (AGTI) မ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာ နည္းယူခဲ့ရသည္။

အိုးအိမ္ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိုးအိမ္ဘုတ္ အဖြဲ႔ကို နမူ နာယူ၍ ျပည္သူ႔အိမ္ရာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲကာ ရန္ကင္း ၁၂ လံုးတန္းမွ ပံုစံအတိုင္း ျပည္သူ႔ အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ ခဲ့သည္။ (ယင္းပံုစံငယ္မ်ားကို စကၤာပူျပတိုက္၌ ယခုတိုင္ ျပသထားသည္။) အေတာ္အတန္ အေျခခိုင္လာေသာ အခါ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြ အရင္းအႏွီးမ်ားကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ အျပည့္အ၀ လက္ခံ ခြင့္ျပဳ ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း မွစ၍ စကၤာပူ သည္ ကမၻာ့ဘ႑ာေရး ဆံုမွတ္ တစ္လု ျဖစ္လာသည္။ ကမၻာ့ေရေၾကာင္း သေဘၤာ လမ္းဆံုမွတ္ အေနအထားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ လိုက္ေသာ အခါ ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရးကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ကုန္သည္ပြဲစားႏိုင္ငံ ျဖစ္ လာေလသည္။ ထိုအခ်ိန္ မွစ၍ ေငြကိုလူႏွင့္ ရွာရသည့္ ဘ၀မွေငြကို ေငြႏွင့္ရွာသည့္ အဆင့္၊ ေငြကိုေလႏွင့္ (အဆက္ အသြယ္ႏွင့္) ရွာသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ကာ သက္ေတာင့္သက္သာျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာလာျခင္းျဖစ္၏။

ယခု လီကြမ္းယု၏ သားျဖစ္သူ လီရွန္လြန္း၏ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္းျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိျဖင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ထားမႈမ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ Looking Ahead ေရွ႕သို႔ ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္ေတြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကၤာပူ၏ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္ မ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို ျမွင့္တင္ႏိုင္၍ ယခုကပင္ မူႀကိဳ ပညာေရးမွ စ၍ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ေလႏွင့္ျမွင့္ တင္ျခင္း မဟုတ္။ တကယ္ျဖစ္ခ်င္၍ တကယ္ လုပ္မည့္ အစီအမံ Planning Ahead ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ စကၤာပူ အတြက္ သာမန္ ပညာေရးသာ မဟုတ္ဘဲ သတင္း အခ်က္အလက္ သိပံၸ နည္းပညာ အေပၚ ပိုမိုအားျပဳကာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတတ္သည္ ထက္ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစရန္ အစီအမံမ်ား ေရးဆြဲထားသည္။ ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ အပိုင္းတြင္ သာမက ယခုအခါ အလ်င္အျမန္ ႀကီးထြားလာသည့္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ႏွိမ္နင္း တြန္းလ်န္ႏိုင္ေရး အတြက္ပါ အျခားနည္းပညာ တိုးတတ္ေခတ္ မီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံႀကီး မ်ားကို အမီလိုက္ ေက်ာ္တတ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

Living Ahead (ေရွ႕ကိုႀကိဳေတြး ေနထိုင္ေရး) တြင္လည္း စကၤာပူ၏ အိုမင္းသူ မ်ားျပားလာေသာ လူဦးေရ အေျခ အေနေၾကာင့္ လူအိုမင္း မ်ား အသက္ရွည္က်န္းမာစြာ ေနထိုင္ေရးအထိ ႀကိဳတင္ စဥ္းစားထားသည္။ ယခုအခါ စကၤာပူ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ား၏ ၆၀% မွာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ရွိေနသည့္ အတြက္ ေဆး၀ါးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသေရး သာမက အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္၊ ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားကိုပါ တြဲဖက္ ပညာေပး ျပဳျပင္ကာ ဘ၀ေနနည္းပံုစံ ေျပာင္းလဲေနထိုင္ သြားႏိုင္ေစေရး အားေပးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ အခ်ဳပ္ အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ အတြက္ မူႀကိဳအရြယ္မစ၍ သက္ႀကီးရြာအို ဘ၀ တိုင္ေအာင္ အဘက္ဘက္မွ ႀကိဳ တင္ေမွ်ာ္ေခၚစဥ္းစား ျပင္ဆင္ထားသည့္ `ေရွ႕သို႔´ လမ္းစဥ္ႀကီးျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္တြင္သည္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ ကာလမ်ားက `ေရွ႕သို႔´ ဟူေသာ စကားလံုး ေခတ္စားခဲ့ဖူး၏။ `ေရွ႕သို႔´ အမည္ျဖင့္ အစိုးရထုတ္ စာေစာင္ တစ္ခုကိုလည္း ဓာတ္ပံု၊ ႐ုပ္ပံု ေ၀ေ၀ဆာဆာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးသည္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းဆို႔ေၾကာင့္္ ေရွ႕သို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္သည့္ အဆင့္မွာပင္၊ ေရွ႕သို႔ မ်ားစြာမတိုးႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ယင္း အတြက္လည္း မည္သူ႔ကိုမွ် အျပစ္တင္ပံုခ်မႈ မျပဳလိုပါ။ အေရးႀကီးသည္မွာ ေရွ႕သို႔ဆိုလွ်င္ အမွန္တကယ္ ေရွ႕ကိုအာ႐ုံစိုက္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ ေရွ႕သို႔ တကယ္ေရာက္ေအာင္ လက္ရွိ အေျခအေနမွ အာ႐ုံစိုက္ ႐ုန္းၾကဖို႔သာရွိသည္။ ေရွ႕သို႔ဟု ပါးစပ္ကဆိုကာ လူေတြကေနာက္သို႔သာ ျပန္လွည့္ၾကည့္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပစ္တင္ ရန္ျဖစ္ေနၾကဦးဆိုပါမူကား သူမ်ားေတြ ဒံုးပ်ံႏွင့္သြားေနခ်ိန္၌ ကိုယ္က ခ႐ုကိုခြစီးၿပီး ဘရိတ္ၿငိ ေနသည့္ဘ၀မ်ဳိး၌သာ က်န္ရွိေနခဲ့လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ကိုကိုလႈိင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*