ျမန္မာနိုင္ငံ၀ိဇၨာ/သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္(၁)၊ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(၂) ျဖင့္ရပ္တည္

ျမန္မာနိုင္ငံ၀ိဇၨာ/သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္(၁)၊ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(၂) ျဖင့္ရပ္တည္
August 28, 2017 Fame Asian

3:42 pm
ျမန္မာနိုင္ငံ၀ိဇၨာ/သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္(၁)၊ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(၂) ျဖင့္ရပ္တည္

m

ရန္ကုန္ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၈

အမ်ိဳသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ (National Education Policy Commission)ရဲ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ ့တကၠသိုလ္ေတြကို အကဲျဖတ္ရာမွာ မႏၱေလးတကၠသိုလ္က တကၠသိုလ္အားလံုးထဲမွာ အဆင့္(၁)ေနရာနဲ ့ရပ္တည္ခဲ့ျပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကေတာ့အဆင့္(၂)ေနရာမွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

” အမ်ိဳသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ကေနဖြဲ ့စည္းေပးထားတဲ့ အဆင့္အတန္း၊အရည္အေသြး၊အာမခံမႈအကဲျဖတ္ေရးေကာ္မတီဆိုတာရွိပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီကေန သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၃၀)ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ ့အကဲျဖတ္ရာမွာမႏၱေလးတကၠသိုလ္က အဆင့္(၁)ေနရာမွာရွိပါတယ္” လို ့အကဲျဖတ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ ့၀င္ ေဒါက္တာၾကည္ရႊင္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္ကိုေျပာပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၀ိဇၨာ/သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ မႏၲေလးတကၠသိုလ္က အဆင့္(၁)ေနရာမွာရွိေနတဲ့အေၾကာင္းကို ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန ့ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ့တကၠသိုလ္/ဒီဂရီေကာလိပ္/ေကာလိပ္မ်ားေလးလပတ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမွာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံအတြင္းက တကၠသိုလ္မ်ားရဲ့ အဆင့္လိုက္ရပ္တည္မႈမွာ အဆင့္(၃)ေနရာကို ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၊အဆင့္(၄)ေနရာကုိ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္နဲ ့ပုသိမ္တကၠသိုလ္တို ့က အဆင့္(၅)တို ့နဲ ့အသီးသီးရပ္တည္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ကို ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန ့က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၆၂/၂၀၁၆ နဲ ့ဖြဲ ့စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*