ယာယီပိတ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ ပဲေစ်းကြက္ကို စည္းကမ္းခ်က္အခ်ိဳ႕ သတ္မွတ္ၿပီး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္

ယာယီပိတ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ ပဲေစ်းကြက္ကို စည္းကမ္းခ်က္အခ်ိဳ႕ သတ္မွတ္ၿပီး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္
August 28, 2017 Fame Asian

3:55 pm
ယာယီပိတ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ ပဲေစ်းကြက္ကို စည္းကမ္းခ်က္အခ်ိဳ႕ သတ္မွတ္ၿပီး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္

pal

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၈

ျပည္တြင္းရွိ ပဲေစ်းႏွဳန္းမ်ား မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ယာယီပိတ္သိမ္းထားသည့္ ရန္ကုန္ပဲေစ်းကြက္ကို စည္းကမ္းခ်က္အခ်ိဳ႕သတ္မွတ္ၿပီး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း ဘုရင္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွသိရသည္။

ဘုရင္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက”စီးပြားကူးသန္းရံုးမွာေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ နယ္ကုန္စည္ဒိုင္ေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ပဲေစ်းကြက္ပိတ္ထားေပမယ့္ သူတို႔ ဆီကိုေတာင္သူေတြလာသြင္းရင္ ဝယ္ေပးေနရတဲ့အေျခအေနတစ္ခုကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္၊ဒါေၾကာင့္လဲ စည္းကမ္းခ်က္အခ်ိဳ႕ ထုတ္ျပန္ၿပီး ပဲေစ်းကြက္ျပန္ဖြင့္တာပါ”ဟုဆိုသည္။

ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွ သတ္မွတ္လိုက္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ

၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)တြင္ မွန္ကန္ေသာ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ စေနေန႕မွ စတင္၍ ပဲမ်ဳိးစံုလက္ငင္းအေရာင္းအ၀ယ္ကို ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳပါသည္။

(၁) တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ကို နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီမွ မြန္းလြဲ (၂း၀၀) နာရီထိ အေရာင္းအ၀ယ္ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေငြေပးေခ်ျခင္းကို မြန္းလြဲ (၃း၀၀) နာရီထက္ ေနာက္မက်ေစပဲ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(၂) စေနေန႕တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းကို နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီမွ မြန္းလြဲ (၂း၀၀)နာရီအတြင္း အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၀ယ္သူက ေငြေပးေခ်ရာတြင္ ေငြသား (သို႕) ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္သည္။ ေပးေခ်ေသာ ခ်က္လက္မွတ္သည္ လာမည့္ တနလၤာေန႕ ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ေငြသားထုတ္ယူႏိုင္ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။

(၃) ပဲအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရာင္းသူ၀ယ္သူ ႏွစ္ဦးသည္ မိမိတို႕၏ အမည္မ်ားျဖင့္သာ ပဲအေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္ကို တိုက္ရိုက္ခ်ဳပ္ဆိုေရာင္း၀ယ္ရမည္။

(၄) ေရာင္းခ်သူသည္ ေရာင္းခ်ေသာပဲအား မိမိပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ခိုင္မာသည့္အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တင္ျပရမည္။

၂။ အထက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာေသာ အသင္းသာ မည္သူမဆို (တိုင္ၾကားသူရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ၾကားသိရသည္ျဖစ္ေစ) ကုန္စည္ဒိုင္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ခြင့္အား ၃လ (သံုးလ) ရပ္ဆိုင္းခံရမည္ ဟုထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားပါသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*