ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ကနဦး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ တာဆူေနသည့္ အဆင့္တြင္သာ ရွိေသး

ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ကနဦး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ တာဆူေနသည့္ အဆင့္တြင္သာ ရွိေသး
August 28, 2017 Asian Fame

2:49 pm
ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ကနဦး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ တာဆူေနသည့္ အဆင့္တြင္သာ ရွိေသး

Dawei(ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၈)

ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ က ကနဦး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းေတြ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ တာစူေနဆဲ အဆင့္မွာသာ ရွိေသးတယ္လို႔ စီးပြားေရး နဲ႔ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး က ဆိုပါတယ္။

ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ေရျဖဴ မဲဆႏၵနယ္ အမတ္ ဦးသက္ႏိုင္ဦး ေမးျမန္းတဲ့ ” ထားဝယ္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ကနဦးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္မည္နည္း၊ စတင္မည့္ ကနဦး စီမံကိန္းတြင္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည္ကို သိလိုျခင္း ေမးခြန္း” ကိုျပန္လည္ေျဖၾကားရာမွာ အခုလို ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ုဳပ္ထားတဲ့ ျမန္မာ အီတာလ်ံ- ထိုင္း ကုမၸဏီ အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ဖုိ႔ နုိင္ငံတကာ ေငြေခ်း အဖြဲ႕အစည္းေတြ ထံက ေခ်းေငြ လံုေလာက္စြာမရ ရွိ ျခင္း ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည့္သူ နည္း ပါးျခင္းေတြေၾကာင့္ စီမံကိန္းေႏွာင့္ေနွးခဲ့တယ္ လုိ႔လည္း ဒု၀န္ၾကီးက ရွင္းလင္း ေျပာဆိုပါတယ္။

ဒု၀န္ၾကီးက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ႀကိဳတင္ ျဖည့္ဆည္းရမယ့္ အခ်က္ေတြကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီမႈနဲ႔ သက္တမ္း ထပ္မံတိုးျမႇင့္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ အကုန္ အထိ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဘက္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္ေတြမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈေရး သက္ေရာက္မႈ အစီရင္ခံစာေတြ အတည္ျပဳျခင္း၊ ေျမငွားရမ္း စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရး အခ်က္ေတြ အဓိက က်န္ရွိေနၿပီး အျမန္ဆံုး ၿပီးျပတ္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၅)ရက္ေန႔က ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီနဲ႔ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ ကနဦး စီမံကိန္းမွာ-(က)စက္မႈ လုပ္ငန္းနယ္ေျမ၊ (ခ) ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ ျမန္မာ- ထိုင္း နယ္စပ္ ထီးခီး အထိေဖာက္လုပ္မယ့္ ႏွစ္လမ္းသြား ကတၱရာလမ္း၊ (ဂ) ဆိပ္ကမ္းငယ္၊ (ဃ) ကနဦးၿမိဳ႕ျပ အိမ္ယာလုပ္ငန္း၊ (င) ကနဦး လ်ွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးလုပ္ငန္း၊ (စ) ယာယီလ်ွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး လုပ္ငန္း၊ (ဆ) ေရရရွိေရး လုပ္ငန္း (ပယင္းျဖဴဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္း)၊ (ဇ) တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးလိုင္း၊ (စ်) သဘာဝဓာတ္အေငြ႔ရည္ ဆိပ္ကမ္းဆိုၿပီး လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (၉)ခု ပါဝင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကနဦးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းေတြ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈ အေပၚ ႀကီးၾကပ္ဖို႔ အတြက္ ျမန္မာ-ထုိင္း ပူးတြဲ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား အထူး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ထိုင္းဘက္မွ NESDB ၊ The Fiscal Policy Office, Ministry of Finance မွ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕နဲ႔ ျမန္မာဘက္မွ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန တို႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပါဝင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ ကနဦး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ ေလ့လာ သံုးသပ္ျပီး ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကို သတ္မွတ္ ထားတဲ့ အခ်ိန္ဇယားနဲ႔ အညီအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ဒု၀န္ၾကီးက ထပ္ေလာင္းေျပာ ဆိုသြားပါတယ္။

လက္ရွိ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းရဲ႕ ပင္မစီမံကိန္း အပိုင္းကုိ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္ သံုးဦးဖလွယ္ ပူးေပါင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ သြားဖို႔ အတြက္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႔ စီမံကိန္း ဆိုင္ရာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈကုိ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စီမံကိန္းဟာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရေပမယ့္ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္မွာ အရွိန္ အဟုန္နဲ႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကို တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သူက ဆိုပါတယ္။

ရဲလြင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*