ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း မူဆယ္နယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မွဳ ပမာဏ (၁၀)ဆေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့

ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း မူဆယ္နယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မွဳ ပမာဏ (၁၀)ဆေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့
August 28, 2017 Fame Asian

6:06 pm
ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း မူဆယ္နယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မွဳ ပမာဏ (၁၀)ဆေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့

sssa

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၈

တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္မူ ဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ စတင္ခဲ့သည္႔အခ်ိန္မွစၿပီး ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ကုန္သြယ္မွဳ ပမာဏတိုးတတ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ကုန္သြယ္မွဳပမာဏ (၁၀)ဆေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းစုစုေပါင္း(၁၆)ခုဖြင့္လွစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္လွ်က္ရွိ ရာတြင္ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္က ကုန္သြယ္မွဳပမာဏအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

၂၀၀၅-၂၀၀၆  ဘ႑ာႏွစ္တြင္  မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မွဳပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၄၇၀)သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ၿပီးခဲ့သည္႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မွဳပမာဏ စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၅၄၀၀)ေက်ာ္အထိရွိခဲ့သည္။ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပထမေလးလပတ္တြင္ မူဆယ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ကုန္သြယ္မွုပမာဏမွာ ကန္ေဒၚလာသန္း(၁၆၀၀)၀န္းက်င္အထိရွိလာေၾကာင္း မူဆယ္(၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ အခ်က္အလက္မ်ားမွ သိရသည္။

“၂၀၀၅-၂၀၀၆ဘ႑ာႏွစ္ထဲမွာ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မွဳက ႏွစ္စဥ္တိုးလာတာျဖစ္ပါတယ္၊ျပည္တြင္းပို႔ကုန္ အမ်ားစုကလည္း တရုတ္ကိုတင္ပို႔ေနတာ ျဖစ္လို႔ဒီမူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္က အဓိကက်ေနတာပါ၊တရုတ္ဖက္ကကုန္ပစၥည္းေတြကလည္း မူဆယ္က ဘဲအမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ပါတယ္”ဟု မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဳး ဦးမ်ိဳးမင္းကဆိုသည္။

မူဆယ္ (၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တရုတ္နိုင္ငံသို႔ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔သည္႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္စိမ္းအရိုင္း၊သၾကား၊ဆန္ နွင့္ ဒီဇယ္ဆီတို႔ျဖစ္ၿပီး တရုတ္နိုင္ငံမွ အမ်ားဆံုးတင္သြင္းသည္႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ယႏၱရားမ်ား၊ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပန္းသီးႏွင့္သံုးဘီးဆိုင္ကယ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ယခုအခါ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ၀င္ထြက္သြားလာနိုင္ေစ ေရးအတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ေနသလို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ကြင္းသီးသန္႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲနိုင္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္ျပည္႔စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*