ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံကို ဆန္တင္ပို႔ရန္အတြက္တင္ဒါဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းႏွဳန္းေၾကာင့္ရွံဳးနိမ့္ခဲ့

ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံကို ဆန္တင္ပို႔ရန္အတြက္တင္ဒါဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းႏွဳန္းေၾကာင့္ရွံဳးနိမ့္ခဲ့
August 22, 2017 Fame Asian

1:33 pm
ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံကို ဆန္တင္ပို႔ရန္အတြက္တင္ဒါဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းႏွဳန္းေၾကာင့္ရွံဳးနိမ့္ခဲ့

20914704_1810184385909202_524956955102030474_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၂

ျပည္တြင္းမွ ဆန္မ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္ သီရိလကၤာႏွင့္ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏိုင္ငံမ်ားက ဝယ္ယူဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ တင္ဒါဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေစ်းႏွဳန္းအနည္းငယ္ျမင့္မားေနသည့္အတြက္ရွံဳးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ဦးခင္ေမာင္လြင္က “တင္ဒါမွာ တင္တဲ့ေစ်းက နဲနဲမ်ားလို႔ ရွံဳးသြားတာပါ၊ေစ်းမ်ားတယ္ဆိုတာကလည္း အခုတင္ဒါ တင္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔အမွန္တကယ္တင္ပို႔မယ့္အခ်ိန္ဆန္ေပါက္ေစ်းကိုထည့္တြက္လိုက္လို႔ပါ၊ဒါေၾကာင့္တင္ဒါမေအာင္တာပါ”ဟုဆိုသည္။

ပထမအဆင့္ (၁၅)ႏိုင္ငံစကာတင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း (၆)ႏိုင္ငံျပန္လည္ေရြးခ်ယ္သည့္ အဆင့္တြင္ မေအာင္ျမင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ယခုႏွစ္တြင္ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္ကိုဝယ္ယူရန္ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆန္အရည္အေသြးအလိုက္ေစ်းႏွဳန္းတင္ဒါကို တင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ားဖက္ကလည္း အမွန္တကယ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ေစ်းတစ္ခုကို ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။လက္ရွိျပည္တြင္းေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ဆန္တင္ပို႔ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္လာမည့္ေစ်းႏွဳန္းကို ခ်ိန္ဆၿပီး တင္ဒါေစ်းကိုသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံမွဆန္တန္ခ်ိန္(၃)သိန္းဝယ္ယူရန္ကမ္းလွမ္းထားၿပီးသီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္(၅)သိန္းကို ယခုႏွစ္အတြင္းဝယ္ယူရန္ကမ္းလွမ္းထားသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*