ဇူလိုင္လ တစ္လထဲ ျပည္ပသို႔ အလုပ္ ထြက္လုပ္သူ ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိ၊ ထိုင္း၊ မေလးႏွင့္ ကိုရီးယားသို႔ အမ်ားဆံုး သြားၾကဟုသိရ

ဇူလိုင္လ တစ္လထဲ ျပည္ပသို႔ အလုပ္ ထြက္လုပ္သူ ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိ၊ ထိုင္း၊ မေလးႏွင့္ ကိုရီးယားသို႔ အမ်ားဆံုး သြားၾကဟုသိရ
August 21, 2017 Asian Fame

11:29 am
ဇူလိုင္လ တစ္လထဲ ျပည္ပသို႔ အလုပ္ ထြက္လုပ္သူ ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိ၊ ထိုင္း၊ မေလးႏွင့္ ကိုရီးယားသို႔ အမ်ားဆံုး သြားၾကဟုသိရ

airport(ရန္ကုန္ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၁)

ဇူလိုင္လ အတြင္းျပည္ပသို႔ တရား၀င္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သူ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

ယင္းထဲတြင္ မေလးရွားနုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သူ ၈၇၂ ဦး ၊ စကၤာပူနိင္ငံ သို႔ ၇၇ ဦး ၊ ကိုရီးယားနုိင္ငံသို႔ ၇၄၁ ဦး ၊ ထိုင္းနုိင္ငံသို႔ ၁၂၂၈၀ ဦး ၊ဂ်ပန္နုိင္ငံသို႔ ၃၁၄ ဦး ၊ ယူေအအီး သို႔ ၆ ဦး ၊ကာတာနုိင္ငံသို႔ ၃ ဦး စုစုေပါင္း ၁၄၂၉၃ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ေနရာ ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း အစိုးရက ခန္႔ထားနုိင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ (ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ) တြင္ အစိုးရအလုပ္အကိုင္ ၅၈ ေနရာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ အစိုးရ အလုပ္ အကိုင္ ၈၇ ေနရာ ႏွင့္ ပုဂၢလိကအလုပ္အကိုင္ ၁၁၉၉၃ ေနရာ ၊ ဧရာ၀တိီတိုင္း ေဒသၾကီးတြင္ အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ ၁၀၁ ေနရာႏွင့္ ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ ၅၃ ေနရာ ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး တြင္ အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ ၆၉ ေနရာႏွင့္ ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ ၂၅၃၂ ေနရာ ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ ၁၂၈ ေနရာ ႏွင့္ ပုဂၢလိကအလုပ္အကိုင္ ၁၂၀၈ ေနရာ ၊ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသၾကီး တြင္ အစိုးရအလုပ္အကိုင္ ၁၅၈ ေနရာႏွင့္ ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ ၄၇၅ ေနရာ ၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး တြင္ အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ ၁၇ ေနရာႏွင့္ ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ ၄၈၃ ေနရာ ၊ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ ၁၀ ေနရာႏွင့္ ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ ၂၈၃ ေနရာ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ ၆ ေနရာႏွင့္ ပုဂၢလိကအလုပ္အကိုင္ ၃၄ ေနရာ ၊ ကယားျပည္နယ္ တြင္ အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ ၁၄ ေနရာ ႏွင့္ ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ ၂၆ ေနရာ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ တြင္ အစိုးရ အ လုပ္ အကိုင္ ၁၆ ေနရာႏွင့္ ပုဂၢလိကအလုပ္အကိုင္ ၁၅၈ ေနရာ ၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အစိုးရအလုပ္အကိုင္ ၂ ေနရာ ၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ ၆၄ ေနရာ ႏွင့္ ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ ၁၉၉ ေနရာ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ ၄၈ ေနရာႏွင့္ ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ ၃၂ ေနရာ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ ၁၂၀ ေနရာႏွင့္ ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ ၂၁၈ ေနရာ တို႔ ျဖစ္သည္ ဟု ယင္း၀န္ၾကီး ဌာနက ဆိုထားသည္။

အဆိုပါႏႈန္ထား မ်ားကိုၾကည့္ပါက ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ေနရာ ရွာေဖြေပးနုိင္မႈ တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ၂ ေနရာႏွင့္ အနည္း ဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

YL

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*