အိႏၵိယမွ “မိုးပ်ံမိသားစု”

အိႏၵိယမွ “မိုးပ်ံမိသားစု”
August 18, 2017 Fame Asian

10:05 am
အိႏၵိယမွ “မိုးပ်ံမိသားစု”
pilot

ပုံမွာ ဖခင္ေလယာဥ္မွဴး ရိုဟစ္ဗာဆင္း၊ မိခင္ေလယာဥ္မွဴး နိေ၀ဒိသာ၊ သမီးေလယာဥ္မွဴး နိဟာရိကႏွင့္ သားေလယာဥ္မွဴး ရိုဟန္းတို႔အား ေလယာဥ္မွဴး၀တ္စုံမ်ားျဖင့္ေတြ႔ရစဥ္

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ ၁၀၀ ကာလအတြင္း မိဘႏွစ္ပါးေရာ သားသမီးႏွစ္ဦးပါ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားျဖစ္္ၾကသည့္ မိသားစုေပၚထြက္လာေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းမိသားစုမွ မိဘႏွစ္ပါးသည္ သူတို႔၀ါသနာပါသည့္ ေလယာဥ္မွဴးအျဖစ္ကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကျပီး၊ မိမိတို႔၏ သားသမီးႏွစ္ဦးကိုပါ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားျဖစ္လာေစရန္ျပဳစုပ်ဴိးေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ကပၸတိန္ ဂ်ဳိင္း ဒက္ဗ္ ဗာဆင္း(Jai Dev Bhasin)သည္ အိႏိၵယေလတပ္မေတာ္၌ တပ္မွဴးအဆင့္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ေလယာဥ္မွဴးၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ကာ သူ၏ သားျဖစ္သူ ရိုဟစ္ ဗာဆင္းႏွင့္ ေခြ်းမျဖစ္သူ နိေ၀ဒိသာ ဂ်ိန္းတို႔ကို ေလယာဥ္မွဴးမ်ားျဖစ္လာေစရန္ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ မိုးပ်ံမိသားစုကို စတင္ေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။

20882016_1523356627708297_7874631576684378288_n

ပုံမွာ ဖခင္ေလယာဥ္မွဴး ရိုဟစ္ဗာဆင္း၊ မိခင္ေလယာဥ္မွဴး နိေ၀ဒိသာ၊ သမီးေလယာဥ္မွဴး နိဟာရိကႏွင့္ သားေလယာဥ္မွဴး ရိုဟန္းတို႔အား ေလယာဥ္မွဴး၀တ္စုံမ်ားျဖင့္ေတြ႔ရစဥ္

နိေ၀ဒိသာသည္ အသက္၂၀အရြယ္ျဖစ္သည့္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိေလေၾကာင္းမွ ေလယာဥ္မွဴးအျဖစ္ခန္႔အပ္လႊာကို လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဘိုးအင္း ၇၃၇ ေလယာဥ္ၾကီးကိုဦးစီးေမာင္းႏွင္ရျပန္သျဖင့္ ကမၻာတြင္ အသက္အငယ္ဆုံးေသာ ဘိုးအင္း ၇၃၇ အမ်ဳိးသမီးေလယာဥ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ႔ေအာင္ျမင္မႈတို႔မွာ မ်ားစြာရွိခဲ့ရာ သားသမီးမ်ားအားက်ဖြယ္ စံျပပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခဲ့ေလ၏။

တစ္ဖန္ ရိုဟစ္ႏွင့္ နိေ၀ဒိသာတို႔ကလည္း သူတို႔၏ သမီးျဖစ္သူ နိဟာရိက ႏွင့္ သားျဖစ္သူ ရိုဟန္းတို႔ကို ေလယာဥ္မွဴးမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့ၾကျပန္ရာ ယေန႔လူသိမ်ားေသာ “မိုးပ်ံမိသားစု”ေပၚထြက္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ဆိုလွ်င္ သမီးျဖစ္သူ နိဟာရိကသည္ Airbus A320 ေလယာဥ္ၾကီးကို ဦးစီးေမာင္းႏွင္ရသူျဖစ္ေနေလျပီ။ သားျဖစ္သူ ရိုဟန္းမွာလည္း ဘိုးအင္း ၇၇၇ ေလယာဥ္ၾကီးကို ဦးစီးေမာင္းႏွင္ေနရျပီျဖစ္ျပီး ဖခင္ျဖစ္သူ ရိုဟစ္ႏွင့္ သားအဖႏွစ္ဦးတြဲ၍ ဘိုးအင္း ၇၈၇ ေလယာဥ္ၾကီးကို ၁၀ၾကိမ္ထက္မနည္းေမာင္းႏွင္ခဲ့ျပီးေလျပီ။

PN002
ref: The only Indian family where mum, dad, daughter and son are all Pilots; ‘The Flying Family’

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*