ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ကိုလံုေလာက္ေသာအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရး အစိုးရစီစဥ္ေန 

 ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ကိုလံုေလာက္ေသာအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရး အစိုးရစီစဥ္ေန 
August 10, 2017 Fame Asian

3:17 pm
 ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ကိုလံုေလာက္ေသာအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရး အစိုးရစီစဥ္ေန 

20708305_1805479326379708_3865018835746250641_n
ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို လံုေလာက္ျပည့္စံုေသာအကာအကြယ္မ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားႏွင့္ၫွိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ေနသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ဇူလွိဳင္လအထိ ျပည္တြင္းမွေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဦးေရ(၂.၅)သန္းအထိ တရားဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး တရားမဝင္သြားေရာက္ေနသူအေရအတြက္က ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္ေၾကာင္း အလုပ္သမားလူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက “ထိုင္းႏွင့္စင္ကပူႏိုင္ငံတို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ျမန္မာအိမ္အကူမ်ားအား ကာကြယ္ျပဌာန္းထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳကိုေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း” စာတမ္း မိတ္ဆက္ပဲြတြင္ေျပာၾကားသြားသည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္ရွိပါက လုပ္ခလစာအျပည့္အဝမရျခင္း၊ဆက္သြယ္သြားလာခြင့္နည္းပါးျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအတိုင္း အကာအကြယ္မရရွိျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အစိုးရမွဦးေဆာင္ကာလူမွဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ၫွိႏွိုင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္သြားရန္စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တရားဝင္သြားေရာက္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားတင္မကတရားမဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ပါ အကာအကြယ္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ေအဂ်င္စီ၊လူမွဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ကိုမ်ိဳးလြင္က”အရင္လုပ္တဲ့စက္ရံုထက္လစာေကာင္းလို႔ေျပာင္းလိုက္တဲ့စက္ရံုက်ေတာ့ကိုက တရားဝင္လုပ္ခြင့္မရွိဘူးဒါေၾကာင့္သူတို႔ဖမ္းရင္ခံရမွာပဲ၊မတတ္ႏိုင္ဘူးေလ ၾကည့္ၿပီးလုပ္ကိုင္ေနရတာဘဲ”ဟု သူ႔အေတြ႕အၾကံဳကိုေျပာသည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ထိုင္း၊မေလးရွား၊ကိုရီးယားႏွင့္စင္ကပူႏိုင္ငံမ်ားတြင္အမ်ားဆံုးသြားေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေနၿပီး ၎ႏိုင္ငံရွိအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ အကာအကြယ္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ၫွိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*