ဝင္ခြင့္လက္ခံသြားမည့္ဦးေရ ကို ယခင္ႏွစ္ကထက္ေလွ်ာ့ခ်ေခၚမည္ဟုေဆးတကၠသိုလ္မ်ားေၾကညာ

ဝင္ခြင့္လက္ခံသြားမည့္ဦးေရ ကို ယခင္ႏွစ္ကထက္ေလွ်ာ့ခ်ေခၚမည္ဟုေဆးတကၠသိုလ္မ်ားေၾကညာ
August 8, 2017 Fame Asian

5:43 pm
ဝင္ခြင့္လက္ခံသြားမည့္ဦးေရ ကို ယခင္ႏွစ္ကထက္ေလွ်ာ့ခ်ေခၚမည္ဟုေဆးတကၠသိုလ္မ်ားေၾကညာ

sdf

ရန္ကုန္ ၊ ၾသဂုတ္ ၈

ေဆးတကၠသိုလ္၅ခုက ယခုႏွစ္ မွာ လက္ခံသင္ၾကားေပးသြားမယ့္ ေက်ာင္းသားဦးေရကို မနွစ္ကထက္ ၃၀၀ဦး ေလွ်ာ့ခ် လက္ခံသြားမယ္တရားဝင္ေၾကညာပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေဆး ၁ရန္ကုန္၊ေဆးတကၠသိုလ္ မႏၱေလး၊ေဆးတကၠသိုလ္မေကြး၊ေဆး ၂ ရန္ကုန္နဲ ့ေဆးတကၠသိုလ္ ေတာင္ၾကီးတို ့က ေက်ာင္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း၁၆၀၀ ေခၚခဲ့ေပမယ့္ လို႔ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ၁၃၀၀ ဦးသာ ေခၚမယ့္အေၾကာင္း ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္ထဲထည့္သြင္းေၾကညာထားတာပါ။

ယခုလိုေလ်ာ့ေခၚတာဟာ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စီစစ္ေရးအဖြဲ ့ကေန ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္လို႔သိရပါတယ္။၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကဆိုရင္ ၂၄၀၀ အထိ လက္ခံခဲ့တာပါ။

ဒါေပမယ့္ လည္း၂၀၁၄ ခုႏွစ္က်ေတာ့ ၁၂၀၀ ဦးေရ အထိေလွ်ာ့ေခၚခဲ့ျပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၁၅၀၀ ထိ တိုးေခၚခဲ့ျပန္ပါတယ္။သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)နဲ ့(မႏၱေလး)တို ့ကေတာ့ ယခင္ႏွစ္ကအတုိင္းပဲ တစ္ေက်ာင္းကိုဦးေရ ၁၀၀ စီေခၚမွာျဖစ္ျပီးေတာ့ ေဆး၀ါးတကၠသိုလ္ႏွစ္ခု မွာေတာ့မႏွစ္ကထက္ လူဦးေရ ၂၅စီ တိုးေခၚထားတဲ့အတြက္ ေက်ာင္း၂ေက်ာင္းေပါင္း၃၅၀ ထိ ဝင္ခြင့္လက္ခံသြားမွာပါ။

ထို ့အတူေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသိုလ္( ရန္ကုန္)နဲ ့(မႏၱေလး) တို ့မွာ မႏွစ္က၃၂၀ ဦးေရေခၚခဲ့ေပမယ့္ ယခုႏွစ္မွာ ၄၈၆ ဦးထိ လက္ခံသင္ၾကားေပးမယ္လို႔ေၾကညာထားပါတယ္။

သူနာျပဳတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)နဲ ့(မႏၱေလး) ႏွစ္ေက်ာင္းေပါင္းကို မနွစ္ကအတုိင္းပဲ မေျပာင္းလဲဘဲ ၄၀၀ ဦးေခၚသြားမွာပါ။ အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသိုလ္(မေကြး)နဲ ့တုိင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္(မႏၱေလး)တို ့ကလည္း ၂၀၀ဦးေရနဲ ့၁၅၀ ဦးေရတို ့ေခၚယူသြားမွာထပ္မံသိရပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*