အေနာက္ဖက္ ကမ္းလြန္ေဒသတြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္သစ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

အေနာက္ဖက္ ကမ္းလြန္ေဒသတြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္သစ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ
August 7, 2017 Fame Asian

3:47 pm
အေနာက္ဖက္ ကမ္းလြန္ေဒသတြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္သစ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

20664102_1804328783161429_2285018391165981806_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၇

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ ကမ္းလြန္ေဒသတြင္ ႏိုင္ငံသားပိုင္ MPRL E&P ကုမၼဏီမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ကမ္းလြန္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္သစ္ တစ္ခု ရွာေဖြ႕ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးရံုးတြင္ ယေန႔ေၾကျငာခဲ့သည္။

အဆိုပါကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ အမွတ္A-6 ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္စတင္တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ၎လုပ္ကြက္ အတြင္းရွိ စမ္းသပ္တြင္း (၃)တြင္း စလံုးမွ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ထုတ္ယူႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္သစ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့မွဳ အေပၚ” တိုင္းျပည္ အတြက္ ကုသိုလ္ ကံေကာင္းဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္၊ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ အတြက္ ေနာက္ပိုင္း မွာႏိုင္ငံျခား ကုမၼဏီႀကီးေတြ ကေန နည္းပညာေတြေခတ္မွီ တြင္းတူးစက္ႀကီးေတြ နဲ႔ ပါဝင္လာၿပီး အခ်ိန္တို အတြင္းမွာ အခုလို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တူးႏိုင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ယခု ရွာေဖြေတြ႕ရွိမွဳအရ စမ္းသပ္တြင္း ျပည္သစ္(၁)မွတစ္ရက္လွ်င္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ကုဗေပသန္း(၅၀) ထုတ္ႏိုင္ ယူေၾကာင္း သိရသည္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သိုက္ အမွန္တကယ္ ရွိမရွိကို ရွာေဖြေရးတြင္း၊ အကဲျဖတ္တြင္း မ်ား ဆက္လက္ တူးေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ မွပညာရွင္အဖဲြ႕မ်ား (Third Party) ကိုေခၚယူ စစ္ေဆး သြားမည္ ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။

ယခုေတြ႕ရွိရသည့္ ကမ္းလြန္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္သစ္မွ စီးပြားျဖစ္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္မည္ ဆိုပါက ရတနာ ၊ေဇာတိကႏွင့္ ရဲတံခြန္ ကမ္းလြန္သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္ မ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္ အျပင္ ႏိုင္ငံျခား ဝင္ေငြမ်ားစြာ ရရွိေစမည္ဟုသိရသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*