ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ၾကီးဌာနတို႔ၾကား အေၾကာင္းအရာ ၅ ခ်က္ကို သေဘာတူညီမႈရရွိျပီး ဖဲၾကိဳးစိမ္းလႈပ္ရွားမႈ ရပ္နား

ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ၾကီးဌာနတို႔ၾကား အေၾကာင္းအရာ ၅ ခ်က္ကို သေဘာတူညီမႈရရွိျပီး ဖဲၾကိဳးစိမ္းလႈပ္ရွားမႈ ရပ္နား
August 7, 2017 Fame Asian

4:39 pm
ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ၾကီးဌာနတို႔ၾကား အေၾကာင္းအရာ ၅ ခ်က္ကို သေဘာတူညီမႈရရွိျပီး ဖဲၾကိဳးစိမ္းလႈပ္ရွားမႈ ရပ္နား

20637993_1520865011309109_5844310029099257424_n

ရန္ကုန္ ၊ ၾသဂုတ္ ၇

ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ရန္ကုန္ ပညာေရး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢ ၊ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ တို႔ဟာ ဒီကေန႔ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ အသီးသီးေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္းျပီးေနာက္မွာ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကို ၂ ဖက္သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီသေဘာတူညီတဲ့ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကေတာ့
(၁) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၄ ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ B.ED DT.Ed PPTT ပညာေရးသင္တန္းဆင္းမ်ားကို အလုပ္ခန္႔ထားမႈ ျပန္တမ္းမ်ားထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ျပီး အလုပ္ခန္႔ထားရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ PGDMA သင္တန္းဆင္းမ်ားႏွင့္ B.Ed (DTEd-16/11) သင္တန္းဆင္းမ်ားကို အျမန္ဆံုးအလုပ္ခန္႔ထားနုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(၂) နစ္နာခဲ့ေသာလုပ္သက္ ၂ လကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးရန္မွာ နုိင္င့ံ၀န္ထမ္းဥပေဒအရ မျဖစ္နုိင္သည့္အတြက္ ယခုနစ္နာခဲ့ေသာ ပညာေရးသင္တန္းဆင္းဆရာ/မ အားလံုးအတြက္ M.Ed ၊ M.Phil သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ရာထူးတိုးအေျပာင္း အေရႊ႕ မ်ားအတြက္ လုပ္သက္လိုအပ္ခ်က္ အေပၚ ေျဖေလ်ာ့ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။

(၃) ယခုႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို သင္ခန္းစာယူကာ ေနာင္နစ္မ်ားတြင္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးသင္တန္းမ်ား ျပီးဆံုးေအာင္ျမင္သည္ႏွင့္ ေနွာင့္ေနွးမႈမျဖစ္ေစဘဲ ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကတိက၀တ္ျပဳသည္

(၄) ဆရာခန္႔ထားေရးမူေဘာင္အတြက္ ေနာင္က်င္းပမည့္ “အေျခခံပညာက႑ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြဲ”တြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး အၾကံျပဳစာတမ္းတစ္ေစာင္တရား၀င္တင္သြင္းခြင့္ရရွိမည္။

(၅) ဖဲၾကိဳးစိမ္းလႈပ္ရွားမႈအတြင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမည္-
စတဲ့ အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ငါးခ်က္ကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ/မရွိ ကို ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ၊ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ နဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ၀င္မ်ားကဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အလားတူ ဒီကေန႔ကစျပီး ဖဲၾကိဳးစိမ္းလႈပ္ရွားမႈကို ရပ္နားလိုက္ျပီျဖစ္တယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကေန သိရပါတယ္။

ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေတြဟာ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားရာထူူးခန္႔ထားေရးကိစနဲ႔ ့ပတ္သတ္၍ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ပညာေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ရွင္းျပလိုတာေၾကာင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္
ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးက မလိုက္ေလ်ာခဲ့တာေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔မွာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ေတြ႕ဆံုခြင့္ေတာင္းဆိုမႈကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက လက္ခံျပီး အခုလို သေဘာတူညီမႈေတြရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

YL

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*