တကၠသိုလ္ဆရာ/မမ်ား အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ အပါအ၀င္ အခ်က္ငါးခ်က္ရရွိေရး – UTA ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ ၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔ ေဆြးေႏြးမည္

တကၠသိုလ္ဆရာ/မမ်ား အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ အပါအ၀င္ အခ်က္ငါးခ်က္ရရွိေရး – UTA ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ ၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔ ေဆြးေႏြးမည္
August 1, 2017 Fame Asian

3:23 pm
တကၠသိုလ္ဆရာ/မမ်ား အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ အပါအ၀င္ အခ်က္ငါးခ်က္ရရွိေရး – UTA ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ ၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔ ေဆြးေႏြးမည္

20430154_1553122421413158_7399200031700255643_n

(ရန္ကုန္၊ၾသဂုတ္ ၁)

အျငိမ္းစား တကၠသိုလ္ ဆရာ/မ မ်ားအပါအ၀င္ တကၠသိုလ္ဆရာ/မမ်ားအားလံုးအခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရရွိေရး အပါ အ၀င္ ေတာင္းဆို ထားသည့္ အခ်က္ငါးခ်က္ ကိစၥအတြက္ လာမည့္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အသင္း(UTA) ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီ ၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ ဟုသိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုမႈကို ေနျပည္ေတာ္ တြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ေတြ႕ဆံုမႈမွ တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အသင္း(UTA)ေတာင္းဆို ထားေသာ အခ်က္မ်ား ရရွိ /မရွိ သိရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UTAမွဦးေဆာင္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ၀င္ ဦးလႈိင္တင့္ကေျပာသည္။

 

UTAမွ ေတာင္းဆိုထားေသာ ငါးခ်က္မွာ ဆရာသမဂၢရံုးခန္းမ်ားဖြင့္ခြင့္ရေရး ၊ တကၠသိုလ္အားလံုးတြင္ ဆရာသမဂၢမ်ား အလ်င္ အျမန္ေပၚေပါက္ေရး ၊ အျငိမ္းစား ဆရာ/မ မ်ား အပါအ၀င္ ဆရာ/မ မ်ားအားလံုးအခမဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရရွိေရး ၊ တကၠသိုလ္ အဆင့္ႏွင့္ေလ်ာ္ ညီသည့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္အျခားအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရး ၊ ရာထူးတိုး နယ္ေျပာင္း မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ေန႔မွာပင္ အေျဖ ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလႈိင္တင့္က ဆိုသည္။

“ဆရာတုိ႕ဇြန္လ ၁၆၊၁၇မွာ တကၠသုိလ္ေပါင္း ၂၇ခုေတြ႔ဆုံျပီး အခ်က္ ငါးခ်က္ေဆြးေႏြးတာေပါ့။ ဆရာ၊ဆရာမေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလုံေရး၊ ဆရာသမဂၢေတြ ေပၚေပါက္ေရး တုိ႕ကုိေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ အစုိးရထံတင္ျပျပီးေတာင္းဆုိ တာပါ။ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနေတြကုိ မရမခ်င္းေတာင္းဆုိသြားမွာပါ “ဟု ၎ က ေျပာသည္။

တကၠသုိလ္ဆရာ ၊ဆရာမမ်ား အသင္း(UTA) အေနျဖင့္ ေတာင္းဆို ထားေသာအခ်က္မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ျပည္ တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ လည္း ထပ္မံေတြ႕ဆံု သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေနာင္တြင္ က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီး ဌာနႏွင့္ ပါေတြ႕ဆံုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီဟ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*