ေက်ာင္းႀကိဳ/ပို႔ ယာဥ္ မ်ားအတြက္ ကညနမွ အခ်က္(၁၂)ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကိုက္ညီမွသာ ဆက္လက္ေျပးဆဲြ ႏိုင္မည္

ေက်ာင္းႀကိဳ/ပို႔ ယာဥ္ မ်ားအတြက္ ကညနမွ အခ်က္(၁၂)ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကိုက္ညီမွသာ ဆက္လက္ေျပးဆဲြ ႏိုင္မည္
July 31, 2017 Asian Fame

2:22 pm
ေက်ာင္းႀကိဳ/ပို႔ ယာဥ္ မ်ားအတြက္ ကညနမွ အခ်က္(၁၂)ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကိုက္ညီမွသာ ဆက္လက္ေျပးဆဲြ ႏိုင္မည္

schoolbus(ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၃၁)

ယခုပညာသင္ႏွစ္ မွစတင္၍ ေက်ာင္းကား စနစ္သစ္ကို စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီး ယခင္ေျပးဆဲြေန သည့္ ေက်ာင္းကား မ်ား အေနျဖင့္ ကညန မွ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ ဆက္လက္ ေျပးဆဲြႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

“School Bus စနစ္အသစ္ မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ေဘး အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ သက္ေတာင့္ သက္သာျဖစ္ေစေရး ကို ဦးတည္ထားပါတယ္၊ School Busအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မယ္ဆိုရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်က္(၁၂)ခ်က္ နဲ႔ကိုက္ညီရ မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါက အရင္က ေက်ာင္းႀကိဳ/ပို႔ ကားေတြေရာ အခုမွ စတင္မယ့္ School Bus အသစ္ေတြေရာ အတြက္ သတ္မွတ္ ထားတာပါ”ဟု ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမွဳ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးကဆိုသည္။

ယခင္က ေက်ာင္းႀကိဳ/ပို႔ ယာဥ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ကားမ်ားကိုလည္း ယခု သတ္မွတ္လိုက္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီ မွသာ ဆက္လက္ေျပးဆဲြ ခြင့္ျပဳမည္ဟု သိရသည္။ School Bus အသစ္ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မည့္ ယာဥ္မ်ားကိုမူ ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမွဳ ဦးစီးဌာနတြင္ ကနဦး မွတ္ပံုတင္ေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

School Bus အျဖစ္ ေျပးဆဲြလိုပါက လိုအပ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကညန မွေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

၁။ ခရီးသည္(၁၀)ဦးႏွင့္အထက္တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ Micro Bus(သို႔မဟုတ္)Mini Busျဖစ္ရမည္။
၂။ ထိုင္ခံုတိုင္းတြင္အသက္ကယ္ထိုင္ခံုခါးပတ္(Seat Belts)ပါရွိရမည္။
၃။ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္ (Left Hand Drive)ႏွင့္ ယာဥ္၏ ယာဖက္ တြင္အတတ္အဆင္း တံခါးေပါက္ပါ ရွိရန္ျဖစ္ၿပီး လံုျခံဳ စိတ္ခ် ရေသာ ေသာ့စနစ္ တပ္ဆင္ထားရမည္။
၄။ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာ(First Aid Box) ပါရွိရမည္။
၅။ယာဥ္၏ အတြင္းတြင္ဓါတုေဗဒ ေပါင္ဒါမွဳန္႔ေျခာက္ မီးသတ္ေဆးဘူး အနည္းဆံုး(၂)ဘူးပါ ရွိရမည္။
၆။ယာဥ္၏ အေရာင္အား အဝါေရာင္ သတ္မွတ္၍ ယာဥ္၏ အေရွ႕အေနာက္တြင္ (School Bus)စာလံုးကို ထင္ရွားစြာေရးသား ထားရမည္။
၇။ေက်ာင္းအမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္တယ္လီဖုန္းနံပတ္မ်ားကို ယာဥ္၏ေဘးဖက္တြင္ေရးသားထားရမည္။
၈။ယာဥ္ေမာင္းသူသည္အနိမ့္ဆံုး(ဃ)လိုင္စင္ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
၉။ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ရာတြင္တစ္နာရီလွ်င္ (၄၀)ကီလိုမီတာ
ထက္ပို၍ေမာင္းႏွင္ျခင္းမျပဳရန္ကန္႔သတ္ထားရမည္။
၁၀။အဌားယာဥ္(ေက်ာင္းႀကိဳ/ပို႔)လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၁။ေက်ာင္းသားမ်ား၏အသက္သည္(၁၂)ႏွစ္အထက္ျဖစ္ပါက လူႀကီးထိုင္ခံုသတ္မွတ္ေပးရမည္။
၁၂။ေက်ာင္းသားမ်ား၏အသက္သည္(၁၂)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက တပ္ဆင္ပါရွိေသာထိုင္ခံုအေရအတြက္သည္ မူလထိုင္ခံုအေရအတြက္ ၏တစ္ဆခဲြထက္မပိုရသည့္အျပင္ထိုင္ခံုခါးပတ္ အျပည့္အစံုပါရွိရမည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*