ႏုိင္ငံပုိင္တုိက္ခန္းႏွင့္ ေျမကြက္ ၂၁ ခုကုိ အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္

ႏုိင္ငံပုိင္တုိက္ခန္းႏွင့္ ေျမကြက္ ၂၁ ခုကုိ အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္
July 28, 2017 Fame Asian

12:05 pm
ႏုိင္ငံပုိင္တုိက္ခန္းႏွင့္ ေျမကြက္ ၂၁ ခုကုိ အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္

20294316_817053101792751_1569624787937621768_n

ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ ၂၈

ႏုိင္ငံပိုင္ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံ၊ တိုက္ခန္းႏွင့္ ေျမကြက္မ်ားကုိေရာင္းခ်ရန္ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေၾကညာထားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံ ၂ ခု၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံ ၃ ခု၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံ ၆ ခု၊တိုက္ခန္း၈ ခန္း၊ ေျမကြက္ ၂ ကြက္တုိ႔ကို ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ျပီး ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

တင္ဒါပံုစံမ်ားကုိ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိေနျပည္ေတာ္ရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္႐ံုးတြင္ ေရာင္းခ်သြားမည့္ျဖစ္ျပီး တင္ဒါကို သတ္မွတ္ထားေသာေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦးအလိုက္ စက္တင္ဘာလအတြင္းတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၆ ၊ ေမ ၄ ရက္တြင္ စတင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဥကၠဌအျဖစ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ဒုတိယ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ စီမံ၊ ဘဏၰာဝန္ႀကီးေဒါက္တာ သန္းျမင့္တုိ႔ပါ၀င္သည္။

20264879_817053098459418_8186384786449990182_n

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံပိုင္အခ်ိဳးအစားကို ေလွ်ာ့ခ်၍ ပုဂၢလိကပုိင္ အခ်ိဳးအစားသို႔ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကပုိင္ ျပဳလုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းလ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံပိုင္စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ လုပ္ငန္း မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ရန္စေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

အဆုိပါေကာ္မရွင္သည္၂၀၁၇ ၊ မတ္လအတြင္းကလည္း ႏိုင္ငံပိုင္ေျမ၊ အေဆာက္အအံု ၁၇ ခုကို ေရာင္းခ်ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူခဲ့ေသးသည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*