သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံက ျမန္မာ ဆန္ေတြဝယ္မည္

သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံက ျမန္မာ ဆန္ေတြဝယ္မည္
July 13, 2017 Asian Fame

1:45 pm
သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံက ျမန္မာ ဆန္ေတြဝယ္မည္

3(ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၃)

သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၅ သိန္း ဝယ္ယူရန္အတြက္ ကမ္းလွမ္း လာေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည္ အစိုးရ မွ အစိုးရသို႔ ( G to G) ဆန္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးၫွိႏႈိင္း အစည္းအေဝး တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေပါင္းဆန္ တန္ခ်ိန္ ၂ သိန္း ႏွင့္ ဆန္ျဖဴ တန္ ၃ သိန္းအား ကနဦး အေနျဖင့္ ဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုသာ အဓိကထား၍ ဆန္တင္ပို႔ေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ အသစ္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႏွင့္ အရည္အေသြး ရွိေသာ ဆန္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေနခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*