ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား အေပၚ ထားရွိသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးမည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ ဒုဥကၠဌ ေျပာ

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား အေပၚ ထားရွိသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးမည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ ဒုဥကၠဌ ေျပာ
July 11, 2017 Asian Fame

12:25 pm
ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား အေပၚ ထားရွိသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးမည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ ဒုဥကၠဌ ေျပာ

(ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၁၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ မ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပး ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦးဆက္ေအာင္ ကေျပာသည္။

ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကုိ လက္လီ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ခြင့္ျပဳရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္လြင္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ဗဟိုဘဏ္ က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား အေပၚ ဗဟိုဘဏ္၏ ကန္႔သတ္ ထားခ်က္မ်ားကို ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး တတိယ အႀကိမ္ေျဖေလွ်ာ့ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္ က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ တစ္ဆင့္ ေလ်ာ့ေပါ့သည့္အခါ၌ ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္ခြဲမ်ားအား လက္ကားဘဏ္ လုပ္ငန္း အျပင္ လက္လီဘဏ္ လုပ္ငန္း ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရန္ စဥ္းစားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ၎ကေျပာသည္။

လက္လီဘဏ္ လုပ္ငန္း ထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအႏွ႔ံ ဘဏ္ခြဲ အေရအတြက္ တည္ရွိႏိုင္မႈႏွင့္ E- Banking စနစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မ်ားသည္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ မ်ားအေနျဖင့္ E- Banking စနစ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ဘဏ္ခြဲမ်ား မထားရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ားတြင္လည္း လက္လီဘဏ္ လုပ္ငန္း ကို ျပည္တြင္းဘဏ္ မ်ားကသာ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ E- Banking စနစ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၿပီး ႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ ဘဏ္ခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ ထားရွိၿပီး ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လည္းျပည္တြင္းဘဏ္ မ်ားကသာ လက္လီဘဏ္ လုပ္ငန္းကို ထိေရာက္ စြာေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္၍ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္ခြဲမ်ားကို ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့ တာမွာ ၂ ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီး ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္ ၁၃ ဘဏ္ကို ဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*