ပုဒ္မ ၆၆ ဃ အပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ၾကားနာေတာ့မည္

ပုဒ္မ ၆၆ ဃ အပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ၾကားနာေတာ့မည္
July 10, 2017 Asian Fame

4:59 pm
ပုဒ္မ ၆၆ ဃ အပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ၾကားနာေတာ့မည္

66(ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၁၀)

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအား ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ၾကားနာပြဲကုိ ယခုတစ္ပတ္ တြင္း က်င္းပမယ္လုိ႔ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္း က ေျပာပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ အား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပုဒ္မ ၃ ပုဒ္မခြဲ (န) တြင္ပါ႐ွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး သတင္း အခ်က္အလက္ နဲ႔နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန စကားရပ္ကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန စကားရပ္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း ၊ ပုဒ္မ ၆၆ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ကုိလည္း ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္တစ္ခုခုကုိ အသုံးျပဳ၍ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ ေတာင္းယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေသေရ ဖ်က္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျခာက္လွန္႔ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ပုဒ္မ ၈၀ ပုဒ္မခြဲ (က) (ခ) (ဂ) (ဃ)တုိ႔ကုိလည္း အစားထုိး ျပင္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

“ျပင္တဲ့ကိစၥမွာ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အေနနဲ႔ ဖိတ္သင့္သူေတြ ဖိတ္မယ္ ၊ ၾကားနာပြဲကုိ ဒီတစ္ပတ္တြင္း လုပ္မယ္”လုိ႔ သူကထပ္ေျပာ ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအား ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံမွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ သုိ႔ေပးပုိ႔ထားျပီး အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားေလ့လာႏုိင္ရန္ ယေန႔ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ လႊတ္ေတာ္အၿပီး ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါတယ္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ၾကားနာပြဲ က်င္းပပါက အရပ္ဖြဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ လည္းဖိတ္ၾကားသင့္တယ္ လုိ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ဆုိင္ရာ သုေတသန အဖြဲ႔မွ ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ပါက ျပည္သူမ်ား ရဲ႕အသံ နားေထာင္ကာ အေကာင္း ဆုံးေသာ အၾကံဥာဏ္ မ်ားကုိ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ သင့္တယ္လုိ႔ ေမာင္ေဆာင္းခ က ေျပာပါတယ္။

လက္႐ွိအခ်ိန္ထိ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒနဲ႔ ဆြဲထားေသာ အမႈ ၇၃ မႈ ႐ွိေနတယ္လုိ႔လည္း ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒဆုိင္ရာ သုေတသန အဖြဲ႔ထံမွသိရပါတယ္။

စုိင္းလမင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*