စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ အေျခအေနကုိ တြက္ဆ၍ သူတစ္ပါး ထက္ ေျခတစ္လွမ္း သာရန္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတေျပာၾကား

စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ အေျခအေနကုိ တြက္ဆ၍ သူတစ္ပါး ထက္ ေျခတစ္လွမ္း သာရန္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတေျပာၾကား
July 7, 2017 Asian Fame

4:49 pm
စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ အေျခအေနကုိ တြက္ဆ၍ သူတစ္ပါး ထက္ ေျခတစ္လွမ္း သာရန္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတေျပာၾကား

president(ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၇)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အစည္း အေဝးကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပရာ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရတိုင္းႏွင့္ ေဒသဦးစီး ဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ က စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္း အေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အစည္း အေဝးသည္ မိမိတို႔ အစိုးရ ပထမဆုံးေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း ဥပေဒ (မူၾကမ္း)ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ မတင္သြင္းမီ ေကာ္မရွင္တြင္ ခ်ျပၫွိႏႈိင္းၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္အစည္း အေဝး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

စီမံကိန္းေရးဆြဲရာ တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ က ခြင့္ျပဳေပး ႏိုင္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ေဘာင္ႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အညီေရး ဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္၊ စတုတၳပုံမွန္ အစည္းအေဝး (၁၅)ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒကို ေနာက္ဆက္တြဲ မ်ားႏွင့္အတူ အတည္ျပဳ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ယေန႔ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အစည္း အေဝး (၂/၂၀၁၇)ကို ပထမအခ်က္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသည့္ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ မ်ားကို စိစစ္ေလ့လာ သုံးသပ္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ကို ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကမၻာ့ဘဏ္ (WB)က (၆ ဒႆမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) က (၆ဒႆမ၄ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕ (IMF) က (၆ ဒႆမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ) ႏွင့္ AMRO အဖြဲ႕က (၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ) တိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကပါေၾကာင္း၊

ဒုတိယအခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္း အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ကို ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားက အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၫွိႏႈိင္းေပါင္း စပ္ေဆာင္႐ြက္ ၾကရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တတိယ အခ်က္မွာ လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား တို႔၏ အက်ိဳး စီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး မူဝါဒ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒ တစ္ရပ္ ျခင္းအလိုက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား၊ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္ လုပ္နည္း စနစ္မ်ားကို ၫွိႏႈိင္းေဖာ္ထုတ္ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ ကို ေတြ႕ရွိ ရပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းေရးဆြဲ ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းမည့္ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား (Projects)ႏွင့္ လုပ္ငန္း မ်ား (Works) သည္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ရွိ/မရွိ၊ စီပြားေရး အရ တြက္ေျခကိုက္မႈ ရွိ/မရွိ၊ ျပည္သူ မ်ားအတြက္ အက်ိဳး ရွိ/မရွိ၊ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳ/ မျပဳ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ရွိ/မရွိ စသည္တို႔ကို ဘက္စုံေလ့လာ ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ စတုတၳပုံမွန္ အစည္း အေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ တင္ျပ ခ်က္ မ်ားကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ အေလးထား သုံးသပ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းကို ယခင္ႏွစ္ စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္စဥ္ခဲ့စဥ္ က ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသည့္ အားသာခ်က္ မ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းၿပီး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို စိစစ္သုံးသပ္ျပဳျပင္ေဆာင္ ႐ြက္ၾကရ မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ အလားတူ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္ အထိ ႏွစ္အလိုက္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ သည့္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရပ္ မ်ားႏွင့္ လုပ္နည္းစနစ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေလးထားေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ေပး ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း က အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေန မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္၊ ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ ေဒါက္တာ သန္းျမင့္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ မႏၱေလး တိုင္းေဒသ ႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္တို႔ က လွ်ပ္စစ္က႑၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ က႑၊ ပို႔ကုန္သြင္း ကုန္က႑ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြး ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ မ်ားသည္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ခိုင္မာစြာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးရန္ အစိုးရ အဖြဲ႕သာမက ျပည္သူမ်ား ၀ိုင္း၀န္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ခန္႔မွန္း ထားသည္ထက္ ပိုမို တိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိေစ်းကြက္ မ်ားအျပင္ အျခားေစ်းကြက္မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္သည့္ စြမ္းအားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးေစ်း ကြက္ အေျခ အေန မည္သို႔ျဖစ္ေနသည္ ေနာင္တြင္ မည္သုိ႔ျဖစ္ႏုိင္သည္ တို႔ကို ႀကိဳတင္တြက္ဆ၍ သူတစ္ပါး ထက္ ေျခတစ္လွမ္း သာ ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား အခ်ိတ္အဆက္ မိမိ ေဆာင္ ရြက္ေရး သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ား၏ တာ၀န္မ်ား၊ ၀တၱရား မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မည္သို႔ရွိမည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းကို ခ်ဥ္းကပ္ရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားႏွင့္အတူ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား ပါလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္သိမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈတို႔သည္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ စိန္ေခၚမႈဆိုသည္မွာ အၿမဲရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိန္ေခၚမႈ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အဘက္ဘက္မွ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ က စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဟူ၍ မခြဲျခားဘဲ၊ ကြင္းဆက္မျပတ္ေစဘဲ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္ အေျဖ ရွာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မူေဘာင္မ်ားကို မေက်ာ္လြန္ေစေရး သည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ အခ်ိတ္အဆက္ရွိရွိျဖင့္ အခ်ိဳးညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပန္းတိုင္မ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးသည္ အထူးအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျပဳမည္၊ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္မည္၊ တိုင္းျပည္ အတြက္မည္မွ် အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ စသည္တို႔ကို စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အတိုင္းေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ စီးပြားေရးပံု သ႑ာန္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ က႑အလုိက္၊ ေဒသအလိုက္အခ်ိဳးက် မွ်တစြာ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*