မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၱရာယ္႐ွိ ေတာဘဲမန္ဒါလီ (၁၀)ေကာင္ ထပ္မံ ေတြ႔႐ွိ

မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၱရာယ္႐ွိ ေတာဘဲမန္ဒါလီ (၁၀)ေကာင္ ထပ္မံ ေတြ႔႐ွိ
June 30, 2017 Asian Fame

9:47 am
မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၱရာယ္႐ွိ ေတာဘဲမန္ဒါလီ (၁၀)ေကာင္ ထပ္မံ ေတြ႔႐ွိ

Mandali(ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၃၀)

ထမံသီေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၏ နမ့္အီးဇူးေခ်ာင္းတြင္ မ်ဳိးသုဥ္းလု နီးပါး အႏၱရာယ္႐ွိ ေတာဘဲ မန္ဒါလီ (၁၀)ေကာင္ ေတြ ့ ႐ွိေၾကာင္း သား ငွက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ ့(WCS) မွ သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္က အဆုိပါ ေဘးမဲ့ေတာ၏ နမ့္အီးဇူးေခ်ာင္း ဧရိယာအတြင္း ေတာအုပ္ မုိးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ WCS Myanmar မွ ကင္းသားမ်ား ပါဝင္ေသာ ကင္းလွည့္ အဖြဲ႔ (၆) ဦးသည္ ကင္းလွည့္ရာက အေမ ၁ ေကာင္ႏွင့္ အေကာင္ေပါက္ အရြယ္ ၉ ေကာင္၊ စုစုေပါင္း ေတာဘဲမန္ဒါလီ ၁၀ ေကာင္ ကုိ ေတြ ့႐ွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ့က ဆုိသည္။

ေတာဘဲမန္ဒါလီ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ ့သာ က်န္႐ွိေတာ့၍ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ မ်ဳိးသုုဥ္းလု နီးပါး အႏၱရာယ္ ႐ွိေသာ မ်ဳိးစိတ္ ျဖစ္ေန ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဖ်ား ဟူးေကာင္းခ်ဴိင့္ဝွမ္း ေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ ထမံသီေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာ အတြင္း ႐ွိ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္ တို႔တြင္ က်က္စားေနထိုင္ေလ့ ႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာဘဲမန္ဒါလီ (White-winged Wood Duck) ကို ေဒသခံတို႔က ႀကိဳးေခြ ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကလည္း အေမ ၁ ေကာင္ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ ေတာဘဲမန္ဒါလီ ( ၇ ) ေကာင္၊ စုစုေပါင္း ( ၈ ) ေကာင္ကို သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ့( WCS ) မွ ေတြ ့႐ွိခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ မ်ဳိးစိတ္ကုိ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝ နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ အရ. လုံးဝ ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္မ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေဝ႐ႈိင္းေက်ာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*